Revidert nasjonalbudsjett, høyere utdanning og forskning

Nyhet, Forskning

Publisert

#205

Carina Hundhammer, leder for høyere utdanning og forskning

Dette sier revidert nasjonalbudsjett om høyere utdanning og forskning.

I dag fremla regjeringen revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2021, og dette er de viktigste sakene knyttet til høyere utdanning og forskning. 

  • Midler til fleksibel utdanning. Regjeringen øker bevilgningen med 45,7 millioner kroner. Fra 270 millioner til 315,7 millioner
  • Tiltak for at studenter får fullført semesteret. Regjeringen foreslår en økning på 25 millioner i bevilgningene til de private høyskolene for å kunne gjennomføre tiltak for at studentene får fullført semesteret sitt.
  • Grønn plattform. Regjeringen foreslår å øke rammen for Grønn Plattform med 100 mill kr i 2021, derav 30 mill kr til Forskningsrådet, 60 mill kr til Innovasjon Norge og 10 mill kr til SIVA.
  • Nytt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) på hydrogen og ammoniakk. Regjeringen foreslår å bevilge 15 millioner til en utlysning på en ny FME.
  • Flere endringer i virkemiddelapparatet. Blant annet har regjeringen foreslått å flytte mobiliseringsaktiviteten ved FORREGION fra Forskningsrådet til fylkeskommunen fra 2022. Regjeringen skriver i RNB at de ønsker å se nærmere på effektiviseringsmål for Forskningsrådet og Innovasjon Norge, samt sikre en bedre rolleavklaring.

Gode grep for høyere utdanning

Abelia er glad for at satsningen med åpne utlysninger for fleksible utdanning gjennom DIKU og kompetanse Norge opprettholdes og foreslås økt med 45,7 millioner.

-Ordningene er målrettet og kommer raskt ut i arbeid for de som har tilrettelagt for etter- og videreutdanning, sier Carina Hundhammer, leder for høyere utdanning og forskning.  – Vi er også glad for forslaget om å øke bevilgningen til private høyskoler, slik at studentene får fullført semestre på en god måte.

For lave forskningsambisjoner

Abelia mener det er positivt at rammene for grønn plattform utvides, men er tydelige på at regjeringens ambisjoner om å bygge ny kunnskap for å møte omstillingsbehovet er for lave. at

-Det er skuffende at det ikke satses mer på brukerorienterte instrumenter for å styrke samarbeidet mellom forskningsmiljøer og næringslivet. Vi hadde forventet enten en ny utlysning av Grønn Plattform høsten 2021, eller økte budsjetter til andre virkemidler i Forskningsrådet, sier Hundhammer. 

Virkemiddelapparatet

RNB omtaler gjennomgangen i virkemiddelapparatet uten at hele kabalen blir lagt.

-Det ser ut som det kan komme flere avklaringer i forbindelse med Statsbudsjettet for 2022. Abelia vil følge utviklingen i tiden fremover, spesielt med hensyn til hva som vil skje med rolleavklaringer og effektiviseringsmål. Det viktigste er at vi får et kompetent apparat som ivaretar hele forsknings- og innovasjonssystemet, sier Hundhammer. 

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: