Abelia

Innhold

Positiv og konstruktiv SkatteFUNN-evaluering

Nyhet, Forskning

Publisert

Logo SkatteFUNN

SkatteFUNN bidrar til betydelig FoU-vekst i næringslivet, især i små og mellomstore bedrifter, viser en evaluering av ordningen.

– Skattefunn er en enkel og effektiv ordning utformet på bedriftenes premisser. Evalueringen kommer med flere forslag til ytterligere forbedringer, sier Abelias leder for innovasjon, Daniel Ras-Vidal.

Det er Samfunnsøkonomisk analyse som står bak evalueringen som ble presentert i går.

– Resultatene våre viser at Skattefunn bidrar til økte investeringer i forskning og utvikling, som i sin tur gir økt nyskaping. Det betyr økt produktivitet og mer vekst, sier sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk analyse til NTB.

Les mer: Evaluering  av Skattefunn-ordningen (regjeringen.no)

Skattefunn er en rettighetsbasert skattefradragsordning. Alle norske bedrifter som arbeider med forskning og utvikling, kan søke Forskningsrådet om godkjenning, slik at bedriften kan bruke sin rett til skattefradrag.

Bidrar betydelig

– Skattefunn er næringslivets største ordning for forskning og utvikling (FoU), og evalueringen viser at ordningen fungerer godt og er samfunnsøkonomisk lønnsom, sier Daniel Ras-Vidal.

Han oppsummerer hovedkonklusjonene i evalueringen:

  • Skattefunn bidrar til betydelig FoU-vekst i næringslivet, især i små og mellomstore bedrifter. For hver krone i Skattefunn-støtte anslås det at FoU-utgiftene øker med mer enn to kroner i FoU-investeringer. Det er en høy effekt i internasjonal målestokk og i samsvar med resultatet fra Statistisk sentralbyrås evaluering i 2008.
  • Skattefunn-prosjektene bidrar til å øke bedriftenes innovasjon i form av nye produkter, utvikling av nye prosesser og flere patenter.
  • Skattefunn er godt utformet med vektlegging av nøytralitet i forhold til næringer, lokalisering og eierskap. Den treffer særlig godt i forhold til små og mellomstore bedrifter. Over halvparten av mottagerne av Skattefunn-støtte har under ti ansatte.

Vil forbedre ordningen

– I tillegg kommer evalueringen med en rekke tiltak som skal ytterligere forbedre Skattefunn-ordningen. Vi er glade for at vårt hovedkrav om økte timesatser med påfølgende indeksregulering er blant hovedpunktene. I tillegg foreslås det økte fradragssatser for intensive samarbeidsprosjekter med for eksempel forskningsinstitutter, sier Ras-Vidal.

Her er forslagene til forbedring av Skattefunn-ordningen:

  1. Redusere øvre kostnadsgrense for FoU-kostnader fra 50 til 25 millioner kroner
  2. Øke skattefradraget til 25 prosent for intensive samarbeidsprosjekter hvor over halvparten av kostnadene i prosjektet går til innkjøpt forskning og utvikling
  3. Øke skattefradraget til 25 prosent for selskaper som ikke tidligere har brukt Skattefunn de første tre årene
  4. Innføre lik skattefradragssats som hovedregel for små og store virksomheter, på 20 prosent
  5. Øke timesatsene for FoU-personell til 700 kroner per time og indeksregulere dette i tråd med lønnsutviklingen for FoU-personell fremover
  6. Innføre like timesatser også for innkjøpt FoU
  7. Innføre nye kontrollrutiner for å avdekke misbruk og øke ordningens legitimitet

– Vi vil nå gjennomgå rapporten i sin helhet og sende våre kommentarer til regjeringen. Evalueringen påpeker at det har forekommet misbruk av ordningen, men det er av et såpass lite omfang at det ikke rokker ved den overordnede og meget positive evalueringen, sier Ras-Vidal.

Les også: Positiv Skattefunn-evaluering (NHO.no)

– Abelia er enig i at forbedrede kontrollrutiner for å avdekke misbruk er viktig for å styrke legitimiteten, men vil også peke på at ikke-intendert feilrapportering på grunn av misforståelser ikke bør plasseres i samme bås som reelle svindelforsøk, sier han.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: