Abelia

Innhold

Nye styrer i Forskningsrådet

Nyhet, Forskning

Publisert

Norges forskningsråd - logo.

Forskningsrådet skal oppnevne medlemmer til nye styrer, og Abelia ønsker innspill på kandidater vi kan spille inn.

De nye styrene Forskningsrådet trenger medlemmer til, kalles porteføljestyrer, og det er 15 i alt.

Hvert av styrene vil få ansvar for en portefølje av programmer og andre aktiviteter Forskningsrådet investerer i innenfor et tematisk område eller fagområde:

 • Industri og tjenestenæringer
 • Muliggjørende teknologier
 • Energi, transport og lavutslipp
 • Landbaserte bioressurser, landbasert mat og miljø
 • Klima- og polarforskning
 • Petroleum
 • Hav
 • Helse
 • Velferd, kultur og samfunn
 • Utdanning og kompetanse
 • Demokrati, styring og fornyelse
 • Global utvikling
 • Humaniora og samfunnsvitenskap
 • Naturvitenskap og teknologi
 • Livsvitenskap (medisin og helse)

Porteføljestyrene erstatter ordningen med divisjonsstyrer og programstyrer. Porteføljestyrene vil ha et bredere ansvar enn de tidligere programstyrene. De skal følge opp målene for forsknings- og innovasjonspolitikken innenfor sitt ansvarsområde, planlegge forsknings- og innovasjonsaktiviteter, beslutte tildeling av forskningsmidler, sikre effekter av investeringene, og gi råd til Forskningsrådets administrasjon.

Porteføljestyrene oppnevnes i slutten av februar 2019 og vil ha mellom ni og 11 medlemmer. Oppnevningsperioden er fire år. Styremedlemmene må ha høy faglig kompetanse, god kunnskap om forsknings- og innovasjonspolitikk og erfaring fra styre- og utvalgsarbeid.

Abelia kan videreformidle innspill på kandidater, og ber om at dere tar kontakt med oss på post@abelia.no innen 4. januar 2019. 

Vi ber om at du oppgir

 • navn, arbeidssted og epostadresse til den som foreslås
 • hvilket styre vedkommende foreslås til
 • en kort begrunnelse for hvorfor du foreslår kandidaten.

Du må også si fra om den du foreslår vet at han/hun blir foreslått.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: