Navigasjonshjelp til bedrifter som vil forske

Nyhet, Forskning

Publisert

Har din virksomhet forskningsambisjoner, men er usikker på hvordan gå frem? Da kan gratis bistand fra en kompetansemegler være et bra sted å begynne. Kompetansemeglerne finnes i alle deler av landet og er finansiert av Forskningsrådet i samarbeid med fylkene.

Kompetansemeglere er en veiledningsmulighet som kan bistå bedrifter med å navigere for å finne muligheter innen forskningsbasert innovasjonsprosjekter. Målet er at flere bedrifter benytter seg av de næringsrettede ordningene gjerne i samarbeid med FoU miljøer.

Kompetansemeglerne bidrar blant annet med:

  • Å avklare hva som er søkbart og definere hva som er forskningsinnhold, som kan legges til grunn for et forskningsprosjekt.
  • Å knytte kontakt med relevante forskningsmiljøer og andre innovasjonspartnere
  • Veiledning om hvilke offentlige støtteordninger bedriften kan søke på
  • Tips og råd om hvordan man skriver en god søknad, og støtte underveis i skriveprosessen

Kompetansemeglerne har lang erfaring med innovasjonsarbeid i bedrift, endring og omstilling, internasjonal markedsføring og navigering i finansielle ordninger. Både bedrifter som skal knytte forskningskontakter for første gang og selskaper som er i en fase der det er naturlig å søke EU-midler, kan få nyttige råd.

Les mer om kompetansemeglerne her:  https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/naringsliv/Verktoy-og-rad-FoUI-prosjekt/kompetansemeglerne-i-ditt-fylke/

Du kan også kontakte Abelia eller kompetansemegler Per Olve Tobiassen, perolve@spinonas.no

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: