Abelia

Innhold

Forskning for grønt skifte

Nyhet, Forskning

Publisert

REVIDERT: I et felles innspill fra Abelia og FFA (Forskningsinstituttenes fellesarena) til revidert Nasjonalbudsjett trekkes det frem det store behovet for økning i klimaforskning.

Det er stor enighet om at forskningsinnsatsen må økes for å få til den nødvendige omstillingen og for å løse de viktige samfunnsutfordringene både i Norge og internasjonalt. Det er meget viktig hvilke områder det forskes på og hvordan forskningen er organisert. FFA og Abelia er svært godt fornøyd med Langtidsplan for forskning og høyere utdanning, både med dens mål og innretning og med at planen er økonomisk forpliktende på flere viktige områder.  Hav, klima, miljø og miljøvennlig energi, fornyelse i offentlig sektor, muliggjørende teknologier og et innovativt og omstillingsdyktig næringsliv prioriteres. FFA og Abelia mener at verdien av Langtidsplanen vil bli avgjort av i hvilken grad en legger forpliktende opptrappingsmål på prioriteringene som skal bidra til å løse de store samfunnsutfordringene.

Les hele innspillet her

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: