Etterlyser forskningens Bjørgen og Northug

Nyhet, Forskning

Publisert

Erna Solberg inviterte 23. februar til toppmøte om forskning og høyere utdanning. – Vi må tenke spydspisser og rollemodeller innenfor forskning – på samme måte som de gjør i idretten, sier styremedlem i Abelia og konserndirektør i Kongsberg Gruppen Hege Skryseth.

Skryseth deltok på toppledermøtet, og også i en debatt i Dagsnytt atten om samme tema.  – I disse VM-tider er det lett å se til idretten. Norge dyrker enerne i idretten. Det styrker bredden og skaper engasjement. På samme måte må vi tenke spydspisser og rollemodeller også innenfor forskningen, sier hun.

I tillegg til statsministeren, deltok statsrådene Siv Jensen, Torbjørn Røe Isaksen, Ine Marie Søreide og Elisabeth Aspaker. Fra Stortinget stilte Trine Skei Grande. Toppledere fra universitets- og høyskolesektoren, forskningen og næringslivet var også tilstede, i tillegg til noen unge forskere som har utmerket seg.

- Norge er i endring og det hviler et stort ansvar på oss alle – på akademia og forskningen og på oss i næringslivet, for å sikre en fortsatt god samfunnsutvikling og fremtidig verdiskaping, oppsummerte Skryseth etter møtet, og roste statsministerens initiativ.

Utvikle fremragende forskningsmiljøer

Et viktig tema for møtet var hvordan Norge kan utvikle fremragende forskningsmiljøer. Etter gode innledninger, var det debatt rundt bordene om hvordan Norge kan utvikle en kvalitets- og prestasjonskultur innen utdanning og forskning. Hva kjennetegner en kvalitetskultur? Kan det offentlige møte behovene til de aller beste? Er det behov for egne talentprogrammer? Hva kan myndighetene bidra med foruten finansiering?

Alle må få riktig oppmerksomhet

- Det er ingen konflikt mellom å løfte enere og løfte alle, sier Skryseth, det handler om å gi alle studenter og unge forskere riktig oppmerksomhet. Hun mener vi bør se til idretten, der vi i Norge har tradisjon for å dyrke talenter. Dyrkingen av talenter sikrer bredde innenfor idretten, men også bredt engasjement og interesse. På samme måte trenger vi også forbilder og spissing innen forskningen og i næringslivet.

Samarbeid mellom utdanning, forskning og næringsliv

Et annet tema på møtet var samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner, forskning og næringsliv. Det er viktig at studenter tidlig får kontakt med relevante fagmiljøer innenfor forskning og i næringslivet. I dag kommer det for sent. Toppmøtet diskuterte rotasjonsordninger og viktigheten av at forskere får føling med kommersialiseringspotensialet i det de forsker på. DNV GLs konsernsjef Henrik Madsen påpekte i samtalen at deres langtidsprogram innebærer at forskere bruker fem år i rene forskergrupper, og deretter tar ideen ut i livet. Slik får de med seg hele livssyklusen for de produkter og tjenester de utvikler.

Å gjøre Norge attraktivt for internasjonale talenter

- Vi må utnytte fordelene vi har. Den norske modellen med flate strukturer og velferdsgoder som barnehagedekning kan være faktorer som gjør at noen velger Norge, påpeker Skryseth.

Abelias administrerende direktør Håkon Haugli er glad for at regjeringen inviterer næringslivet til diskusjon om forskning og høyere utdanning. - I tillegg til andre deler av næringslivet, organiserer Abelia også virksomheter innen utdanning og forskning. Det er veldig positivt at regjeringen så bredt engasjerer seg i disse temaene og inviterer næringslivet til å gi innspill, sier han. Et flott startskudd for en viktig debatt som vi gjerne deltar i, avslutter Haugli.

Les pressemelding fra Regjeringen her

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: