Abelias innspill til revidering av langtidsplanen

Nyhet, Forskning

Publisert

Abelia mener revideringen av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning må brukes til å tette kunnskapshullet og sikre grønn omstilling av Norge.

Kunnskap og nye løsninger er nøkkelen til omstilling, og avgjørende for å skape det nye næringslivet og samfunnet Norge trenger.  Derfor trenger vi et helhetlig forsknings- og
innovasjonssystem, og vi må mobilisere fremtidens problemløsere rundt
felles utfordringer.

- Omstillingen krever bedre koordinering av det politiske apparatet, bedre beslutningsprosesser,  og lengre tidshorisonter. Langtidsplanen må hensynta at nye og gode løsninger er noe som skapes i hele forsknings- og innovasjonsøkosystemet og dette vil kreve at vi må trappe opp der ingen vil ta risikoen for å finne de nye løsningene, sier Carina Hundhammer, leder for høyere utdanning og forskning i Abelia. 

Abelia mener de viktigste grepene er:
1. Langtidsplanen må sette ambisiøse mål, og innsatsen må rettes mot å løse store
samfunnsutfordringer.
2. Planen må omfatte hele forsknings- og innovasjonssystemet, både private og
offentlige aktører, de frivillige og forskningsmiljøene.
3. Investeringene må skje gjennom forpliktende opptrappingsplaner blant annet på et
stort digitaliseringsløft, blå og grønne energisystemer.
4. Forskningsinstituttene må ha en grunnfinansiering som gir dem rammevilkår til å
bygge kompetanse for det nye næringslivet.
5. Læring hele livet er avgjørende for å flytte arbeidskraft over i grønne næringer, og
for å hindre utenforskap, og dette må være en helt sentral del av planen.
6. Innovasjonspolitikken som langtidsplanen er en del av, må bygge på OECDs
anbefalinger om såkalt tredje generasjons innovasjonspolitikk.

Abelias innspill til revidering av langtidsplanen.pdf

 

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: