- Statistikk gir ny innsikt

Nyhet, Forskning

Publisert

Hva er forskningsinstituttenes rolle i fornyelsen av Norge? Det er et av de store spørsmålene på FFAs årskonferanse 4. mai. - Forskningsinstituttene har høy kompetanse og lang erfaring med å løse anvendte problemer for privat og offentlig sektor, sier Lars Holden, administrerende direktør i Norsk Regnesentral.

Hvordan tenker du forskningsinstituttene kan bidra til å skape omstilling og fornyelse i Norge?

- Forskningsinstituttene har høy kompetanse og lang erfaring med å løse anvendte problemer for privat og offentlig sektor. Dette er spesielt viktig i et land med mange små og mellomstore bedrifter og offentlige miljøer som ikke kan ha denne spesialkompetansen selv, sier Holden. Instituttene kan utvikle ny kunnskap eller hente det hjem fra internasjonale oppdrag og er hele tiden på utkikk etter nye kunder og partnere som kan bruke denne kunnskapen til å løse sine utfordringer.  

Hva er din erfaring med forskningsoppdrag for offentlig sektor?

- Det er veldig mange spennende offentlige forskningsoppdrag. NR, (Norsk Regnesentral), har en meget variert portefølje med offentlige oppdrag innen IKT og statistikk. Det er alt fra konkrete utredninger for departementer til langsiktige kompetanseoppbyggende prosjekter for forvaltningsorganer - både enkeltstående prosjekter og mangeårige porteføljer. I noen tilfeller er innkjøpsreglene og –rutinene et betydelig hinder for å finne gode løsninger for både oppdragsgiver og oppdragstager. Ved innkjøp innen vår sektor er man som oftest avhengig av en god dialog i innkjøpet.

Kan du trekke frem et prosjekt dere jobber med som du er særlig stolt av?

- Vi har nettopp laget en prognose for antall passasjerer som går igjennom alle dørene ved alle stasjonene, togene og avgangene i Osloområdet for NSB, forteller Holden. NSB teller nå antall passasjerer ved et lite antall dører og NR bruker dette til å lage prognoser for alle dørene. Det er mye billigere enn å telle overalt og det gir mye bedre innsikt for ekesempel å få noen få tall for effekten av ukedag, sesong, bevegelige helligdager og tilfeldig variasjon fra dag til dag, enn store tabeller med trafikken de siste årene. Denne innsikten kan utnyttes til å bruke ressursene bedre og forbedre rutetabellen. Det er et godt eksempel på bruk av statistikk som kan overføres til veldig mange andre problemstillinger. 

- NR starter nå opp arbeidet med SFIen Big Insight som nettopp viser at statistikk kan gi ny innsikt både der det er store og små datamengder. Her er det et langsiktig samarbeid med DNB, Gjensidige, Hydro, Telenor, NAV, Skatteetaten, DNV-GL, ABB, Oslo Universitetssykehus, Kreftregisteret og Folkehelseinstituttet som alle ønsker å få mer innsikt i sine data. Andre forskningspartnere er universitetene i Oslo og Bergen, sier Holden.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: