Abelia

Innhold

- Instituttsektoren har betydelig verdi

Nyhet, Forskning, Innovasjon

Publisert

Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet. Foto: Sverre Chr. Jarild.

Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet. Foto: Sverre Chr. Jarild.

Forskningsinstituttene har økt verdiskapingen i Norge med 800 milliarder kroner det siste tiåret.

Forskningsrådet er i gang med å evaluere virkningen av de norske forskningsinstituttene. Som et ledd i dette arbeidet har de fått Technopolis Group til å gjennomføre en studie av de økonomiske virkningene.

Forskningsrådsjef Arvid Hallén ga deltagerne på Samarbeidskonferanse mellom universitets- og instituttsektoren, arrangert av interesseorganisasjonene FFA og UHR, en liten sniktitt på resultatene for de teknisk-industrielle instituttene:

  • Instituttsektoren har bidratt til å øke verdiskapingen med 800 milliarder kroner det siste tiåret. Dette utgjør 1,1 prosent av den samlede verdiskapingen i industrien i perioden. Anslaget er kommet frem ved å sammenligne industribedrifter med og uten forskningssamarbeid med instituttene.
  • 52 prosent av SMB-ene svarer at innkjøpte tjenester fra instituttene bidrar til økt verdiskaping. Det samme gjelder for 36 prosent i store bedrifter.
  • 41 prosent av SMB-ene oppgir at samarbeid med instituttene i offentlige FOU-prosjekter gir økt omsetning, mot 28 prosent i store bedrifter.

I tillegg oppgir Forskningsrådet på sine nettsider at 43 prosent av SMB-ene og 31 prosent av de store selskapene sier at samarbeidet med instituttene fører til mer eksport.

Rapport i februar

Hallén understreker at det er noe usikkerhet rundt metoden, men at det er et solid og hederlig forsøk på å kartlegge betydningen.

Han understreker at dataene viser at instituttene spiller en vesentlig rolle i innovasjonssystemet.

- Det at tallene er så gode viser at instituttsektoren har en betydelig verdi, fastslår Hallén.

Datagrunnlaget som er brukt for å få frem dataene er eksisterende data, kartlegging av siteringer, spørreskjema blant brukerne og en beregning av økonomisk gevinst av instituttenes arbeid i samfunnet.

Agnes Landstad i FFA er svært godt fornøyd med resultatene i rapporten.

Viktig rolle i fornyingen

- Rapporten viser tydelig at forskningsinstituttene spiller en svært viktig rolle i fornyelsen av Norge. Nå er det viktig at vi får synliggjort dette overfor politikerne, og at sektoren gis tydelig og gode rammevilkår, sier Landstad.

Hun har nå sammen med Abelia og KS dratt i gang prosjektet Finn EU, som er et nettverk som er spisset inn på å gjøre norsk offentlig sektor til spydspiss i europeisk sammenheng.

Evalueringen av de teknisk-industrielle instituttene vil bli sluppet på nyåret.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: