Varsler opptrapping i langtidsplanen

Nyhet, Forskning

Publisert

Håkon Haugli forteller om gjennomslag og bekymringer knyttet til statsbudsjettet 2015.

- Vi har vært spent på om regjeringens første statsbudsjett vil møte de utfordringene Norge står ovenfor. Dagens budsjett gir en halv seier til kunnskaps- og teknologibedriftene, sier Håkon Haugli.

Abelia mener Norge trenger mer næringsrettet forskning, flere studieplasser innen teknologi og en tydelig satsing på virkemidler for å bygge opp nye norske vekstnæringer. Dette budsjettet er regjeringens anledning til å få på plass avgjørende byggeklosser for fremtidens Norge. Vi må utdanne mange nok med teknologikompetanse, tilrettelegge for innovasjon og gründerskap, samt sikre rammebetingelser som gjør norske forskningsinstitutter i stand til å delta i EUs Horisont 2020, verdens største forskningsprogram.

- Regjeringen har valgt å satse på norsk forskning gjennom blant annet å øke STIM-EU med 115 millioner, samt varslet en kraftig opptrapping i langtidsplanen. Det gir applaus fra oss i Abelia. Dette gir våre forskningsinstitutter en reel mulighet til å delta på verdens største forskningsarena. Resultatene av dette vil hentes hjem og stimulere til enda sterkere og mer konkurransedyktige forskningsmiljøer her hjemme, sier Håkon Haugli.

Lister vi oss inn i fremtiden?

For å imøtekomme behovene som ligger i et kunnskapssamfunn, må regjeringen prioritere mer enn forskning. Det må også investeres i virkemidler for mer innovasjon – ideene skal tas i bruk. Like viktig er tiltak for å møte den varslede kompetansemangelen innen IKT.

- Det er synd at den ønskede økningen i antall studieplasser på IKT-utdanning næringslivet innstendig har bedt om, glimrer med sitt fravær. Mangelen på spisskompetanse innen teknologi truer både utviklingen av en bærekraftig norsk IT-næring og nødvendig omstilling i næringsliv og offentlig forvaltning. Mange virksomheter strever allerede med å få tak i folk som kan utvikle og ta nødvendige verktøy i bruk, påpeker Håkon Haugli.

Må bygge bro ut av dødens dal

Det er svært gledelig at regjeringen øker tilskuddene til nyskaping gjennom blant annet FORNY-programmet og Innovasjon Norges etablerertilskudd, men det er langt fra nok. Ambisjonene fremover må være å legge grunnlaget for det nye, innovative næringslivet vi skal leve av når oljeinvesteringene daler.

- Regjeringens satsing på nyskaping er bra, men skal vi gi det innovative næringslivet en reell sjanse må sterkere virkemidler til. Det som haster nå er å etablere en konkurranseutsatt pre-såkornordning som mobiliserer privat risikokapital og får flere bedrifter gjennom "dødens dal". Stortinget ba i fjor regjeringen om å vurdere en ny ordning. Nå forventer vi at Stortinget følger opp dette i budsjettforhandlingene, avslutter Haugli.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: