Abelia

Innhold

Langtidsplanen for forskning

Politisk sak, Forskning

Publisert

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning er et godt verktøy for forskningsprioriteringene og som et samlet Storting stiller seg bak.

Prioriteringene henger sammen og Norge må bygge verdensledende miljøer på de områdene som er prioritert i Langtidsplanen. Dette er de viktigste områdene for å finne kunnskapsbaserte løsninger på det norske og det internasjonale samfunnets store utfordringer. I 2015 og 2016 har en startet opptrapping for verdensledende forskning generelt og et innovativt næringsliv spesielt. Fra 2017 mener vi at disse tematiske områdene må få tilsvarende opptrapping: 

Skal en lykkes med den kunnskapsbaserte omstillingen til et bærekraftig samfunn, kreves det en helhetlig og koordinert styrking av forskningsinnsatsen, slik Langtidsplanen legger opp til.

FFA sendte høringsinnspill til revisjon av  Langtidsplan for forskning og høyere utdanning i september 2017.

 

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: