Langtidsplanen for forskning

Politisk sak, Forskning

Publisert

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning er et godt verktøy for forskningsprioriteringene i en omstillingstid.

FNs bærekraftmål og Perspektivmeldingen peker tydelig på de store omstillingsutfordringene som Norge og det globale samfunnet står overfor. Vi står i et skifte mellom før og etter. Før og etter klimakrise, manglende bærekraft, demokrati-tillitskrise og pandemi. Utfordringene er globale og er krever ny kunnskap for å løses, nasjonalt og i globalt samarbeid. De neste ti årene blir avgjørende for hvilket samfunn vi overleverer til fremtidige generasjoner. Som nasjon må vi øke våre investeringer i forskning rettet mot å løse samfunnsutfordringene og vi må ta kunnskapen i bruk. Instituttenes forskning og brede samarbeidskonstellasjoner er kritisk for å finne de beste løsningene.

Prioriteringene henger sammen og Norge må bygge verdensledende miljøer på de områdene som er prioritert i Langtidsplanen. Dette er de viktigste områdene for å finne kunnskapsbaserte løsninger på det norske og det internasjonale samfunnets store utfordringer. Siden 2019 har en hatt en opptrapping av innsatsen for Teknologi, FoU for fornyelse og omstilling i næringslivet og for Kvalitet i høyere utdanning. Langtidsplanen har 10-års horisont og oppdateres hvert 4.år, neste gang fra 2023.

FFA mener at de tematiske strategiene må gis systematisk satsing i form av opptrapping i perioden 2023-2026. I FFA har fem faglige arbeidsgrupper utarbeidet notater med statusbeskrivelser og anbefalinger på hver av de fem strategiene: 

1 - Hav.pdf
2 - Klima, miljø og miljøvennlig energi.pdf
3 - Fornyelse av offentlig sektor og bedre offentlige tjenester.pdf
4 - Muliggjørende og industrielle teknologier.pdf
5 - Samfunnssikkerhet og samhørighet i en globalisert verden.pdf

Skal en lykkes med den kunnskapsbaserte omstillingen til et grønt og bærekraftig samfunn, kreves det en helhetlig og koordinert styrking av forskningsinnsatsen.
FFA har utarbeidet et samlet første innspill til revisjon av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning innen fristen 10.september 2021. Innspillet finnes her.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: