Abelia

Innhold

Smartere løsning for godstransport i by

Animasjon som viser effekten av Straightsol-prosjektet.

Oslos nye byråd har varslet et bilfritt Oslo sentrum. Forskere er på sporet av de nye løsningene.

Fakta Straightsol

Varetransport i urbane områder skårer dårlig både på effektivitet og miljøpåvirkning. Forskningsprosjektet Straightsol handler om å skape nye løsninger for smartere transport. 

Prosjektet har tre mål: 

  • utvikle nye målemetoder for urban-interurban godstransport. 
  • innovative forsøk som demonstrer nye måter å organisere urban-interurban godstransport i Europa. 
  • benytte de nye målemetodene for å vise effekten av de ulike forsøkene, og med basis i dette utvikle policy- og tiltaks-anbefalinger. 

Mer om Straightsol

Akkurat det er utgangspunktet for forskningsprosjektet Straightsol (Strategies and measures for smarter urban freight solutions). De har studert en rekke konsepter for å senke miljøeffekten og øke effektiviteten av godstransport i byer.

Transportøkonomisk institutt står bak prosjektet og har oppsummert en rekke resultater:

Konsolideringssenter: I Barcelona testet DHL samlasting utenfor bysenter for mer effektiv levering på siste strekningen. Det gir færre kjøretøy i sentrum og mindre miljøbelastning. Demonstrasjonen ga reduserte transportkostnader, men økte håndteringskostnadene på terminalen.

Mobil depot: En fullastet semitrailer med varer ble kjørt inn til sentrum og disse ble så distribuert videre med elektriske sykler. Dette førte til redusert utslipp av CO2 med 24 prosent, redusert utslipp av SO2 med 24 prosent, redusert PM2,5 med 59 prosent og redusert PM10 med 22 prosent. En annen positiv effekt var at punktligheten for levering og henting av varer økte. NOx-utslippene økte imidlertid med 48 prosent.

Bufferlager: I stedet for at hver bil leverer direkte til butikken i senteret, leveres varene til et felles lager som så står for den videre distribueringen. Dette ga en redusert stopptid med gjennomsnittlig 15 minutter per pall og dermed mer effektiv levering og kostnadsmessige besparelser. Deltakerne i prosjektet var veldig fornøyde. Ideen med bufferlager tas nå i bruk ved etablering av et nytt kjøpesenter i Oslo.

Nattlevering: Test av nattleveringer viste at lossingen tok gjennomsnittlig 16 prosent lengre tid enn på dagtid fordi det ikke er noen i butikkene til å hjelpe sjåføren med lossingen. Kapitalkostnadene økte med 24 prosent på grunn av investeringer i støysvakt håndteringsutsyr, mens de operasjonelle kostnadene ble redusert med 8 prosent.

Andre løsninger testes nå videre i EU-prosjektet CIVITAS 2020 CITYLAB (City Logistics in Living Laboratories) som ledes av TØI. Forskere, bedrifter og kommuner i sju land skal utvikle kunnskap og løsninger for redusert miljøutslipp fra bytransport og utslippsfri varetransportløsninger.

I denne pdf-brosjyren kan du lese mer om resultatene fra de ulike prosjektene.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: