Abelia

Innhold

Forskning løser samfunnsfloker

Forskningsinstitutter tredobler verdien av hver offentlige krone.

Dette er forskningsinstituttene:

De norske forskningsinstituttene involverer i dag om lag 6.500 årsverk.

Disse menneskene står i dag for en fjerdedel av den totale norske forskningsinnsatsen.

Instituttene dekker et bredt spekter av områder fra teknologi og industri via miljø og primærnæring til samfunnsvitenskapelige temaer. Noen av Norges ledende forskningsinstitutter er Sintef, Nofima og Cicero.

Les mer om FFA her

Norske forskningsinstitutter jobber hver dag for å løse praktiske problemer. Oppdraget fra norske myndigheter er å  bidra til å løse de store samfunnsutfordringene og gi økt bærekraft, konkurransekraft og innovasjonsevne.

Abelia, FFA, KS og Forskningsrådet har etablert nettverket FINN-EU, for å dyrke frem nye samarbeid på tvers av forskning, bedrifter og kommuner. I eksempelsamlingen #forskningfunker har vi valgt ut et knippe eksempler som demonstrerer tydelig den positive effekten forskning har på samfunnet. 

Eksempelhistoriene spenner i bredde fra krisehåndtering, via grønnere bygg og bedre miljø  til smartere produksjon.

Svært gode resultater

De teknisk industrielle instituttene utgjør nærmere halvparten av instituttsektoren. En analyse utført av Technopolis for Forskningsrådet viser at for hver krone det offentlige overfører til disse instituttene har de hentet inn 3,40 kroner i andre inntekter.

Det viser at de private instituttene er et effektivt virkemiddel for å utløse mer norsk forskning.

I en spørreundersøkelse foretatt mot næringslivet svarer 43 prosent av SMB-ene og 31 prosent av de store selskapene at samarbeidet med instituttene har ført til mer eksport. Innenlands oppgir 52 prosent av de små og mellomstore bedriftene (SMB) og 36 prosent av de store selskapene at samarbeidet har gitt økt verdiskaping.

Totalt har samarbeidet mellom de teknisk-industrielle instituttene og næringslivet de siste 10 årene gitt økt verdiskaping i industrien i størrelsesorden 800 milliarder kroner. Summen utgjør 1,1 prosent av den samlede verdiskapingen i industrien i den samme perioden.

Lignende studier for andre instituttgrupperinger er under utarbeiding.

Bindeledd mot Europa

Høy kvalitet og relevans bidrar til at instituttsektoren henter hjem nærmere halvparten av de konkurranseutsatte forskningsmidlene fra EU. Like viktig er det at forskningsinstuttene i dag er den viktigste enkeltstående forskningskoblingen mot Europa for norske bedrifter og offentlige virksomheter.

Våre forskningsmiljø bidrar dermed til å løse viktige internasjonale problemer. Samtidig tar forskningsmiljøene med den fremste kunnskapen og de beste løsningene med hjem for å løse våre egne samfunnsutfordringer.

Totalt hentet instituttene hjem 40 prosent av norsk deltagelse i EUs forskningsprogrammer (tall fra 7. rammeprogram).

Dynamo for jobbvekst

I en studie av Europas ni fremste forskningsinstitutter, deriblant norske SINTEF, fremgår det at disse har skapt 225.900 arbeidsplasser. Det betyr at for hver ansatt i de ni forskningsinstituttene skapes det tre arbeidsplasser utenfor instituttene.

Studien viser også at for hver euro som investeres i instituttene, får myndighetene tilbake fire euro gjennom skatter og avgifter.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: