Forskning funker

Forskningsinstituttene bidrar til å løse de store samfunnsutfordringene og gi økt bærekraft, konkurransekraft og innovasjonsevne. Les mer om hvordan og se eksempler her.

Bindeledd mot Europa

Høy kvalitet og relevans gjør at instituttsektoren henter hjem en tredjedel av de konkurranseutsatte forskningsmidlene fra EU til Norge. Like viktig er det at forskningsinstituttene i dag er den viktigste enkeltstående forskningskoblingen mot Europa for norske bedrifter og offentlige virksomheter. Våre forskningsmiljø bidrar dermed til å løse viktige globale utfordringer. Samtidig tar forskningsmiljøene med den fremste kunnskapen og de beste løsningene hjem for å løse våre egne samfunnsutfordringer.

 

Dynamo for jobbvekst og verdiskaping

En studie av Europas ni fremste forskningsinstitutter, deriblant norske SINTEF, fant at disse har skapt 225 900 arbeidsplasser. Det betyr at for hver ansatt i de ni forskningsinstituttene skapes det tre arbeidsplasser utenfor instituttene. Studien viser også at for hver euro som investeres i instituttene, får myndighetene tilbake fire euro gjennom skatter og avgifter.

De teknisk industrielle instituttene utgjør nærmere halvparten av instituttsektoren. En analyse utført av Technopolis for Forskningsrådet viser at for hver krone det offentlige overfører til disse instituttene har de hentet inn 3,40 kroner i andre inntekter. Det viser at de private instituttene er et effektivt virkemiddel for å utløse mer norsk forskning. I en spørreundersøkelse foretatt mot næringslivet svarer 43 prosent av SMB-ene og 31 prosent av de store selskapene at samarbeidet med instituttene har ført til mer eksport. Innenlands oppgir 52 prosent av de små og mellomstore bedriftene (SMB) og 36 prosent av de store selskapene at samarbeidet har gitt økt verdiskaping.

Totalt har samarbeidet mellom de teknisk-industrielle instituttene og norsk næringsliv over ti år gitt økt verdiskaping i industrien i størrelsesorden 800 milliarder kroner. Summen utgjør 1,1 prosent av den samlede verdiskapingen i industrien i den samme perioden.

 

Under har vi samlet noen ulike historier som viser hvordan forskning funker og er med på å løse samfunnsfloker.

Lyst å vite mer? Ta gjerne kontakt med FFA eller med noen av forskningsinstituttene direkte, se liste her. 

Nybygget på Evenstad er et pilotprosjekt med svært høye miljøambisjoner. Bygget skal regnes som "nullutslippsbygg" når det gjelder utslipp av klimagasser fra konstruksjonsprosess, drift og materialer, definert som ZEB-COM-nivå (Zero Emission Buildings - Construction, Operation and Materials). Det betyr at man velger løsninger som sikrer at klimagassutslipp fra konstruksjonsprosess, drift og materialer skal kompenseres gjennom produksjon av lokal, fornybar energi på Campus Evenstad. Et samarbeid mellom Zero Emission Buildings og Statsbygg.

The Permanent magnet tunnel thruster (TT-PM) is the latest tunnel thruster design from Rolls-Royce and has been engineered with reliability and through life costs as the focus. Using permanent magnet motor technology increases efficiency and makes the installation more compact, only the variable frequency drive unit is housed in the thruster room, freeing up space on board.

Dette er en av SINTEFs mest vellykkede bedriftsetableringer. GasSecure ble stiftet i 2008 med utgangspunkt i teknologi fra SINTEF. Selskapet har utviklet verdens første trådløse detektor for brennbare gasser i olje- og gassindustrien, og på kundelisten står en rekke av verdens ledende oljeselskap. Produktene er i bruk fra Alaska i nord til Australia i sør.

XXLofoten er totalleverandør innen reiseliv og er spesialister på aktiviteter, opplevelser, mat og teambuilding i Lofoten. Geir Martin, Gründer og daglig leder, roser samarbeidet med forskningsmiljøene, og trekker frem kulturforståelse og opplevelsesdesign som viktige suksesskriterier.

Risiko for utslipp og lekkasjer fra offshore olje- og gassproduksjon er en stor utfordring og miljøfare. En ny metode for måling av oljekonsentrasjon i vann basert på forskning og utvikling, kan bidra til å forhindre katastrofer, med store økonomiske og miljømessige konsekvenser. Et samarbeidsprosjekt mellom Kjeller Innovasjon og NGI.

Since its inception in 2005, the PRIO Cyprus Centre (PCC) has functioned as an independent, bi-communal research centre. The Centre is committed to research and dialogue. Its aim is to contribute to an informed public debate on key issues relevant to an eventual settlement of the Cyprus problem.

Raymond Johansen er enig i at det må etableres et Teknisk Beregningsutvalg for å måle effekten av klimapolitikk. Forskning fra Cicero ligger til grunn når Oslo kommune har innført et klimabudsjett.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: