Om #ForskningFunker:

Forskning spiller en avgjørende rolle for å løse de store samfunnsutfordringene og gi økt bærekraft, konkurransekraft og innovasjonsevne

Mange ting i vår egen hverdag kommer fra forskning, ting som er en så naturlig del i samfunnet at vi ikke reflekterer over hvor det en gang kom fra. Forskning bidrar til konkurransekraft, innovasjonsevne og omstilling i samfunnet vårt.

Bedrifter og offentlige virksomheter samarbeider med forskningsinstitutter for å skape nye løsninger. Forskningsinstituttene står for rundt en fjerdedel av den totale norske forskningsinnsatsen. Instituttene utvikler kunnskapsgrunnlag for politikkutforming og bidrar til bærekraftig utvikling og omstilling i næringsliv og offentlig sektor gjennom forskning av høy kvalitet og relevans. Instituttene er dessuten den viktigste forskningskoblingen mot Europa for norske bedrifter og offentlige virksomheter.

På denne siden har vi samlet eksempler som viser hvordan forskning bidrar til å løse utfordringer og skape verdier for samfunnet.

Flere eksempler

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: