Abelia

Innhold

Positive politiske signaler for kreativ næring

Nyhet, Design og merkevare

Publisert

– Dette viser hva vi sammen kan oppnå når klyngen samarbeider med Abelia om næringspolitikk sier en fornøyd Gisle Mardal, leder for design og merkevare i Abelia. Her sammen med Kulturminister Linda Cathrine Hofstad Helleland, Oslos ordfører Marianne Borgen, og leder for moteklyngen Linda Refvik.

Forslag til statsbudsjettet viser positive signaler for både kreative næringer og klynger. Næring og Fiskeridepartementet og Kulturdepartementet mener at utvikling og omstilling gjennom klyngesamarbeid er viktig for fremtiden.

Tidligere i år samlet Abelia og moteklyngen Norwegian Fashion Hub sentrale aktører i norsk motebransje til et posisjoneringsprosjekt for norsk mote. Målsetning for prosjektet var blant annet å spisse politisk agenda. Sammen med Abelia har klyngen jobbet målrettet for å bli sett og prioritert i politiske miljøer. Det gir resultater.

I statsbudsjettet foreslår Regjeringen å øke bevilgningene til kulturell og kreativ næring med vel 70 mill. kroner. Av disse midlene vil ca 30 mill. kroner bli knyttet til ulike tiltak og prosjekter i Innovasjon Norge, herunder kompetanseprogram, låneordning, eksportprogram, etablering av investorforum med mer. Gjennom å styrke Innovasjon Norge sin satsning på bestemte fokusområder har de konkrete innspillene fra motenæringen blitt tatt med i årets budsjett.

– Dette viser hva vi sammen kan oppnå når klyngen samarbeider med Abelia om næringspolitikk sier en fornøyd Gisle Mardal, leder for design og merkevare  i Abelia. 

Næringsklynger som omstillingsmotor for Norsk næringsliv.

I Nærings- og fiskeridepartementets budsjett er det tydelig at Regjeringen ønsker å satse på videreutvikling av næringsklynger. Gjennom spredning av spisskompetanse er klyngene et godt utgangspunkt for økt omstillingskompetanse i næringslivet, og regnes derfor som et av de viktigste tiltakene for å fremme omstillingen Norge står ovenfor. I tillegg til klynger er det foreslått andre tiltak som blant annet å øke rammen for innovasjonslån, samt styrke virkemiddelapparatet.

– Områdene regjeringen ønsker å styrke virkemiddelapparatet er i stor grad det klyngen selv ønsker å styrke seg på. Eksempler er kompetanseheving og bedriftenes infrastruktur sier Linda Refvik, klyngeleder i Norwegian Fashion Hub.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: