Abelia

Innhold

Kunst og butikk

Kommentar, Design og merkevare

Publisert

Hvis det skal være et mål for myndighetene å dyrke frem en norsk kreativ næring med kommersielt potensial, må det også legges tydelige politiske føringer i både kultur- og næringspolitikk.

Kreative næringer lider fordi vi ikke klarer å definere forskjellen mellom kunstproduksjon og næringsvirksomhet. Skal vi lykkes må næringspolitikken bli mer spisset, skriver Gisle Mariani Mardal i denne kommentaren.

Kulturell og kreativ næring er blitt en varm politisk potet mellom Kulturdepartementet (KD) og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Abelia er ikke alene med å etterlyse en politikk som tydelig skiller mellom kunstnerisk produksjon og næringsutvikling.

Tirsdag 15. november arrangerte de to departementene en konferanse om kulturell og kreativ næring med bakgrunn i økt bevilgning i forslag til statsbudsjett for 2017. Konferansen var fullbooket etter en uke. Det viser at temaet skaper engasjement i en bred og sammensatt gruppe.

Kulturell og kreativ næring favner en mangfoldig gruppe aktører med svært ulike interesser. I den ene enden av skalaen ligger kunstproduksjon og kulturforvaltning, mens kommersielle interesser innen design, media og reklame ligger i den andre. Da er det lett å forstå at debatten ofte havner mellom flere stoler. Dette er blant annet belyst i en måling av den kreative næringens verdiskaping (2008-2014) som er gjort av professor Anne-Britt Gran ved BI Centre for Creative Industries.

Samlebegrepet kulturell og kreativ næring vandrer i et utydelig landskap. Spesielt gjelder dette diskusjonen om kulturell og kunstnerisk virksomhet og produksjon versus næringsutvikling basert på kreativt opphav.

I økonomisk teori skiller man tydelig mellom oppfinner og en entreprenør. Den første finner opp et produkt eller en tjeneste gjennom egen prosess, mens den andre kommersialiserer og fører produktet eller tjenesten ut til markedet. En innovasjon er ikke vellykket før også denne siste prosessen lykkes. Denne distinksjonen forsvinner imidlertid veldig fort i tåkeprat når det skal utvikles politikk for dette området.

Trine Skei Grande (V) brukte på konferansen begrepene "børs" og "katedral" for å forklare forskjellen. Hun mener kreativitet er nøkkelen til å få til endring, og at et næringsliv som klarer å kombinere kreativitet og kommersiell prosess vil lykkes i denne balansen mellom børs og katedral. Hun snakker altså ikke om en kunstproduksjon, men et næringsliv som evner å omsette kreativitet til kapital.

Næringsminister Monica Mæland på sin side var tydelig på at kreativ næring kommer til å bli en viktigere del av norsk næringsliv fremover. Hun la imidlertid vekt på at de kreative bedriftene må kunne leve av egen omsetning og overskudd, og ikke av tilskudd fra staten.

Sakens kjerne er at KD må utvikle en kunst- og kulturpolitikk som skaper best mulige vilkår for produksjon og institusjoner. Samtidig må NFD ta et større eierskap for å sikre næringsutviklingen, om næringsministeren mener at området skal være et viktig bidrag til norsk økonomi. Kunstnerisk prosess og kommersialisering må ses som adskilte fagområder. Det er imidlertid ikke det samme som fravær av næringsmuligheter for kunstneriske produkter og tjenester.

Innovasjon Norge og Kulturrådet har fått i oppdrag å samarbeide om tjenester for å utvikle den kreative næringen i Norge. Det er en god start. Imidlertid ligger ballen litt hjelpeløs midt på banen. Vi får den ikke nærmere mål før vi etablerer politisk samarbeid mellom kunst og kulturell produksjon, og kommersiell næring på tvers av departementene.

Hvis det skal være et mål for myndighetene å dyrke frem en norsk kreativ næring med kommersielt potensial, må det også legges tydelige politiske føringer i både kultur- og næringspolitikk. 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: