Abelia

Innhold

Digitaliserer motebransjen

Nyhet, Design og merkevare

Publisert

- Vi håper de norske motebedriftene raskt digitaliserer hele verdikjeden. Det vil bidra til å styrke den norske motebransjen i eksportmarkedet, hvilket vi alle kan dra nytte av, sier Morten Isachsen i Tom Wood, som har ledet prosjektet så langt.

Fire bedrifter i Arena-klyngen Norwegian Fashion Hub har utviklet en skalerbar digital plattform skreddersydd for motebedrifter. Nå gjøres den tilgjengelig for hele motebransjen.

Med løsningen ”Digital plattform for motebransjen” er det bygget broer mellom systemene som flere av motebedriftene allerede benytter i dag. Med ”broene” følger logikk og automatiserte prosesser. Det gir mer kostnadseffektiv drift og bedre oversikt.

- Digitalisert forretningsdrift gir oversikt og kontroll, er tidsbesparende, og lett skalerbart. Det styrker konkurranseevnen og frigjør tid til produktutvikling og markedsarbeid, sier Morten Isachsen i Tom Wood. 

Tom Wood er èn av partnerbedriftene i moteklyngen som på kort tid har oppnådd nasjonal og internasjonal suksess. Selskapet ble etablert i 2013 og er i dag representert hos flere av de mest fremtredende motebutikkene i verden og har en sterk tilstedeværelse i det japanske motemarkedet.

En etablert motebedrift har gjerne 6-8 ulike systemer for å kunne håndtere produktutvikling, design, ordremottak, salg i butikk, salg på nett, suppleringer fra en rekke leverandører, fakturering, lagerbeholdning og logistikk.

- Det er krevende å skalere opp fra gule lapper og gründerens hukommelse ved oppstart, til velfungerende støttesystemer. At systemene ikke snakker sammen gjør at mye informasjon må legges inn flere steder. Det tar tid, bidrar til feil og gir ikke god oversikt, sier Morten Isachsen.

Med den digitale plattformen kan bestillingen fra salgsverktøyet som brukes i møte med forhandleren sendes direkte til lageret eller produsenten. Pakkingen må riktignok fortsatt gjøres manuelt, men resten går av seg selv. Lager-oversikten oppdateres og eventuell supplering bestilles hos produsenten. Faktura generes også automatisk og sendes kunden. Når dette betales oppdateres regnskapet. Informasjon for toll-klarering sendes når bud og ekspedisjon bestilles. Samtidig blir det skrevet ut etikett som settes på forsendelsen.

Nettbutikken kan også integreres. Et salg i nettbutikken vil da automatisk medføre oppdatering av regnskap og lagerbeholdning slik at varen ikke kan selges to ganger, samt genere suppleringer fra leverandør om nødvendig. På samme måte kan kasse-systemet i de fysiske butikkene integreres for å få god vareflyt. 

- Vi kjenner ikke til noen annen løsning som digitaliserer hele verdikjeden med nasjonale og internasjonale aktører, sier Morten Isachsen.

Bedrifter som allerede benytter de ulike støttesystemene vil ha begrensede kostnader ved å etablere den digitale plattformen som syr systemene sammen til en fullintegrert digital verdikjede.

- Vi håper de norske motebedriftene raskt digitaliserer hele verdikjeden. Det vil bidra til å styrke den norske motebransjen i eksportmarkedet, hvilket vi alle kan dra nytte av, sier Morten Isachsen.

Den digitale plattformen ble utviklet i et bedriftsnettverk-prosjekt i moteklyngen med Tom Wood som testcase. Holzweiler, By Timo og Mole etablerer plattformen i løpet av høsten, og andre motebedrifter har vist stor interesse.

Broene som er bygget mellom systemene er nå ”hyllevare” i støttesystemene. En enkel veileder er utarbeidet slik at bedriften enkelt kan bestille løsninger fra den enkelte leverandør som snakker med de øvrige systemene.

- Konseptet med en digital plattform for støttesystemer er lett overførbart til andre bransjer, sier Morten Isachsen.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: