Abelia

Innhold

Design i offentlige prosesser

Politisk sak

Publisert

Styrke og videreføre stimuleringsordningen fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet for bruk av design i offentlige prosesser.

Ordningen er videreført og fordoblet, fra 5 – 10. mill over statsbudsjett i 2018. Du kan lese mer om satsningen på nettsiden til DOGA StimuLab

 

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: