Næringspolitikk

Norsk design og merkevare skal bli en betydelig eksportnæring, ha et sterkt hjemmemarked og bli et næringspolitisk satsingsområde.

Politisk faller store deler av bransjen inn under samlebegrepet Kreativ Næring. Abelia jobber for en politikk som er tydelig på skillet mellom kunstproduksjon og kreativ næringsutvikling. Da det er et uttalt mål for myndighetene å dyrke frem en eksportrettet kreativ næring, må det legges tydelige føringer også i næringspolitikken.

 Abelia oppfordrer til et tett samarbeid mellom Kulturdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, og Utenriksdepartementet.

 Dette mener vi fordi vi er bekymret for at en videre utvikling av kreativ næring fort vil kunne preges av følge-feil, og ikke flytte seg fra å være kun en kulturpolitisk satsning- til også å være et næringspolitisk satsningsområde. Som eksempel på følge-feil faller kreativ næring inn under kulturbudsjettene til Utenriksdepartementet, noe som er en hemsko for kommersielle aktører som da ikke blir prioritert som en kommersiell eksportnæring, men kun som kulturfremme.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: