Veikart for grønn omstilling

Norge trenger mer radikal tenkning blant både bedrifter og politikere for å lykkes med det grønne skiftet. Les Abelias anbefaling her!

Norge har unike muligheter til å lykkes med det grønne skiftet: Høyt utdanningsnivå, avanserte brukere og små forskjeller. Til tross for gode forutsetninger, viser OECD og internasjonale rangeringer at vi henger etter i faktiske resultater. Vi trenger en ny oppskrift for å lykkes.

Utvalg for grønn konkurransekraft

Regjeringen oppnevnte 16. juni 2015 ekspertutvalget for grønn konkurransekraft. De skal høsten 2016 foreslå en overordnet strategi for å fremme grønn konkurransekraft fram mot 2030 og lavutslippssamfunnet i 2050. Utvalget består av av Connie Hedegaard, som tidligere har ledet klimaarbeidet i EU, og Idar Kreutzer, som er leder for Finans Norge.

Abelias veikart for smart, grønn vekst er vårt innspill til utvalget.

Utvalget støttes av et sekretariat ledet av Per R. Sandberg, som kommer fra stillingen som innovasjonsdirektør i Statoil. Sekretariatet har deltakere fra Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Kunnskapsdepartementet og Olje- og energidepartementet.


Dette veikartets utgangspunkt er at fremtiden er grønn og bærekraftig. De virksomhetene som ikke tilpasser seg nye rammebetingelser vil med stor sannsynlighet dø ut. De som klarer seg gjennom en grønn omstilling vil være fremtidens vinnere. Mange nye bedrifter og helt nye næringer skal skapes.

En fellesnevner ved nye globale vinnere er at mange opererer på tvers av tradisjonelle bransjeskiller. Facebook stammer ikke fra mediebransjen, og Tesla kommer ikke fra bilbransjen. Også nye norske vekstselskaper oppstår på utsiden av bransjer: Et av Norges mest lovende maritime selskap, Xeneta, kommer ikke fra maritim næring, Gelato Group kommer ikke fra trykkeribransjen.

Dette veikartet er for virksomheter som ser mulighetene i grønn omstilling, og myndigheter som ønsker å tilrettelegge for grønn konkurransekraft. Brorparten av veikartet er viet til anbefalinger om hva de enkelte aktørene kan gjøre for å sikre bærekraftig verdiskaping i fremtiden.

Tre hovedprioriteringer for virksomheter:

En omfordeling i bruk av tid og ressurser på daglig drift, utvikling og innovasjon
For å bygge grønn konkurransekraft i norske virksomheter, foreslås det en veiledende fordeling på 70 prosent drift, 20 prosent utvikling og 10 prosent innovasjon

Bærekraftig forretningsmodellering
Bedrifter som forstår og responderer på mennesker og miljøet rundt seg vil lykkes bedre enn
de som tenker kun på kortsiktig, økonomisk bunnlinje. For å fremme grønn konkurransekraft må virksomheter legge om til bærekraftige forretningmodeller. Bedriften bør ledes ut i fra en tredelt bunnlinje som ivaretar mennesker, klima og økonomisk vinning. Sirkulære forretningmodeller har vist seg spesielt velegnet for å balansere bærekraft og økonomi.

Økt grad av tverrsektorielt samarbeid
For å få til grønn innovasjon anbefaler veikartet å jobbe på tvers av sektorer, bransjer og fagfelt. Det er i skjæringspunktet mellom ulike disipliner at fremtidens løsninger utvikles.

Tre grep for myndighetene

Veikartet anbefaler tre overordnede kategorier av tiltak for myndighetene som legger til rette for at norske virksomheter kan utvikle grønn konkurransekraft.

Partnerskap mellom privat og offentlig
For å lykkes med omstilling må ledere gå foran, spesielt innenfor offentlig sektor. Det krever lederutvikling og tilførsel av kompetanse. Vi trenger nye smarte partnerskap mellom offentlig og privat sektor som legger til rette for utprøving og eksperimentering. Partnerskap som åpner opp for hurtigere jobbskifter - og forflytting av kunnskap - mellom offentlig og privat sektor.

Veikart smart omstilling - kunnskapsnæringene
Insentiver som fremmer innovasjon og grønn konkurransekraft i norske virksomheter Regelverk, skatte-, støtte- og innkjøpsordninger må gjøres digitale og grønne, og det må legges til rette for å ta i bruk teknologi og kunnskap som et ledd i grønn omstilling.

Innovasjonspolitikk for en ny tid
En endring av forsknings- og innovasjonsvirkemidlene er nødvendig for at den grønne omstillingen skal bli vellykket. Vi trenger virkemidler som styrker tverrfaglig samarbeid og eksperimentering.

Klikk her for å laste ned veikart for grønn omstilling!

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: