Samler de smarte grønne virksomhetene

Nyhet, Bærekraft

Publisert

Tarje Bjørgum

Abelias Tarje Bjørgum samler bedriftene som vil oppnå smart, grønn vekst i Abelia.

Tradisjonelle bransjeskiller hindrer den grønne omstillingen. Abelia lager nå et "smart veikart" som vil vise hvordan Norge kan gå fra tomt prat til reell omstilling.

Norge har så langt mislykkes med den grønne omstillingen. Det er konklusjonen til BI-forsker Per Espen Stoknes basert på tall fra OECD.  Nå tar Abelia initiativ til å samle virksomhetene som ønsker å skape den grønne veksten, og inviterer til dugnad.

- Tallene viser at Norge sitter solid fast i oljegryta. Det går ikke raskt nok. For tiden lager mange bransjer veikart for grønn omstilling. Utfordringen for Norge og for sektorbransjene er at de store og disruptive endringene kommer til å skje i koblingene mellom de ulike bransjene, sier Tarje Bjørgum, leder for klima og helse i Abelia. Evnen til samhandling på tvers – mellom bransjer – er for dårlig utviklet.

Abelias mål er å bidra til å bygge broer blant annet mellom klima, IKT og kunnskapsnæringene. Torsdag møtte en rekke Abelia-bedrifter sekretariatet for regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft i en rundebordssamtale. Utvalget skal lansere sin rapport i oktober. 

Må også skape arbeidsplasser

Sekretariatsleder Per Sandberg poengterte at både regjeringen og utvalget jakter på løsninger som kan oppnå mer enn bare klimamålene.

- Målet til utvalget er å oppnå tre ting samtidig: det handler om klimakutt, økonomisk verdiskaping og å skape arbeidsplasser. Mye av politikken har fokusert på bare ett av målene. For eksempel koster den norske elbilsatsningen 3-4 milliarder kroner per år. Haken er at det så langt bare har vært en kostnad. Det har skapt en elbil-nasjon, men svært liten økonomisk verdiskaping eller arbeidsplasser i Norge ennå. Vi må evne å tenke flere mål samtidig. Derfor bør elbilpolitikken kompletteres, og den grønne omstillingspolitikken på andre områder må utformes mer helhetlig, sier Sandberg. 

Kunnskapsbedriftene i spissen

Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft har så langt fått åtte bransjer til å lage egne veikart.

Sandbergs bestilling til Abelia var å komme opp med et "smartkart" fra kunnskap- og teknologibedriftene. 

Dette kartet vil tegne et bilde av hva som kan gjøres på tvers av de etablerte næringene.

- Vi tar svært gjerne imot utfordringen fra ekspertutvalget. De tradisjonelle bransjeskillene er ofte den største hindringen for å skape reell endring. Kunnskaps- og teknologibedriftene er vant til å jobbe med å se helheten og skape nye løsninger som trosser etablerte skillelinjer. Dette er perspektiver som vil være viktig for at utvalget skal kunne komme med gode anbefalinger, sier Tarje Bjørgum i Abelia.

- Abelia vil ta initiativ til å lage et veikart i løpet av sommeren som kan presenteres i september. I dette arbeider ønsker vi å trekke inn relevante aktører og medlemsbedrifter, avslutter Bjørgum.  

Har du konkrete ideer og innspill til dette arbeidet, ta kontakt med Abelia.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: