Grønt gjennomslag for Abelia

Nyhet, Bærekraft

Publisert

Idar Kreutzer mottar Abelias veikart for grønn omstilling.

Utvalgsleder Idar Kreutzer gir betydelig gjennomslag for Abelias i sin rapport om hvordan Norge skal legge til rette for et grønn omstilling. Her sammen med Abelias Håkon Haugli, Dogas Trude Ugelstad og Lasse Pedersen fra Halogen.

Nytt utvalg ber regjeringen rydde opp i utdaterte støtteordninger.

Norge har unike muligheter til å bli et laboratorium for de nye grønne løsningene. Fredag la Idar Kreutzer og Connie Hedegaard frem det regjeringsoppnevnte utvalget for grønn konkurransekrafts oppskrift.

Abelia-sjef Håkon Haugli mener utvalget har lykkes med å skape en ny og god oppskrift for Norges grønne skiftet.

- Abelia har fått betydelig gjennomslag for våre perspektiver. Norge er godt posisjonert i det grønne skiftet. Vi har kunnskap og teknologi som både kan bidra til å møte klimautfordringene og legge grunnlag for en ny generasjons grønne vekstbedrifter og arbeidsplasser, sier Haugli.

Han er fornøyd med at utvalgets innstilling bygger på Abelias hovedinnspill:

  • Grønn vekst krever rydding i støtteordninger: Bransjerettede støtteordninger som stort sett gir mer av det som ikke fungerer må endres. Vi trenger nye støtteordninger som stimulerer bredt til innovasjon, kompetanseutvikling, digitalisering og bærekraft. I dag bruker Norge store summer på enkeltsektorer med lav verdiskaping og stimulere fossile næringer med stadig mer usikre fremtidsutsikter.
  • Innovasjon på tvers: På samme måte som Facebook ikke stammet fra mediebransjen og Tesla ikke kommer fra bilbransjen, kommer noen av Norges mest lovende selskaper som shipping-selskapet Xeneta ikke fra maritim sektor, Gelato Group kommer ikke fra trykkeribransjen, No Isolation kommer ikke fra helsevesen.

Dersom regjeringen tar innover seg Abelias og utvalgets medisin, ser Abelia lyst på fremtiden:

- Norge har unike muligheter til å bli et laboratorium for de nye grønne løsningene. Det krever tøffere satsing fra norske selskaper og nye koblinger på tvers i norsk næringsliv, sier leder for klima og helse, Tarje Bjørgum.

Les mer om Abelias veikart!

Nytteløst med "grønnmaling"

Abelia er tydelig på at grønnmaling av det bestående, ikke er veien til å skape Norges grønne fremtid.

- Fremover må vi tenke annerledes om det offentliges rolle, virkemidler og incentiver. Rop om subsidier og omstillingsstøtte er naturlige reflekser, men vil bremse nødvendig omstilling. Utvalget skal ha ros for å tenke tverrgående og fronte potensialet i det nye i stedet for å bøye av for enkeltnæringers krav om mer penger til seg, sier Haugli.

Les også: Stortinget må få Norge ut av luksusfellen

-  Sektorinteressene er sterke i Norge. Nå må de utfordres. Utvalget pirker nettopp borti mange av de betente spørsmålene. Grunnrentepolitikken, og endring av oljeskattesystemet går nå mot slutten. Vi må sikre oss at vi ikke låser inn kompetansen på områder som uansett skal dø. Vi kan ikke lenger ta ett steg om gangen, vi er nødt til å hoppe i det med begge bena, sier Tarje Bjørgum.

Den 10. november kan du selv diskutere med Idar Kreutzer, da Abelia sammen med Econa inviterer til "Grønn konkurransekraft eller grønne luftslott".

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: