Abelia

Innhold

Kortsiktig krav svekker langsiktig mål

Kommentar, Bærekraft

Publisert

Portrettbilde av Tarje Bjørgum

Tarje Bjørgum, Foto: Heidi Widerøe

Norge kan lede an inn i den sirkulære økonomien. Men kortsiktige klimamål står i veien.

Dagsavisens lederartikkel 29. januar kritiserer klimaminister Vidar Helgesen som i en rapport til FN bekrefter at Norge trolig ikke vil klare å kutte klimautslipp de neste to årene. Uttalelsene fra statsråden har også fått miljøorganisasjoner og opposisjonen til å rase. De viser til Stortingets vedtak om at norske klimautslipp i 2020 skal ligge 30 prosent lavere enn 1990-nivå.

Klimaet er utvilsomt vår generasjons største utfordring, men dessverre bidrar ensidig fokus på klimakutt til at Norge risikerer å komme dårligere ut på lang sikt. Det blir som å pisse i buksa for å holde varmen.

Investorene flytter nå penger inn i fornybar energi. Forskning og innovasjon blir stadig grønnere. Klimaet er også i ferd med å bli rettsliggjort. Både Nederland og Belgia er stevnet til retten for utilstrekkelig klimapolitikk. Lignende saker foregår også i USA og Pakistan.

Klimautfordringen handler imidlertid ikke om kutt alene. Den politiske utfordringen er å omstille Norge inn mot grønne globale vekstmuligheter. Over hele verden omfavnes en ny type klimatenkning der forbrukersamfunnet skyves til side til fordel for mer ressurseffektive forretningsmodeller.

Bærekraftige innovasjoner

Delingsøkonomien er bare den første av en serie bærekraftige innovasjoner som vil innta markedene det neste tiåret. Med ny teknologi organiseres behov og ressurser annerledes. Bioøkonomi legger til rette for utvikling og gjenbruk av fornybare materialer. Havressursene kan gi bærekraftig matproduksjon til ni milliarder mennesker.

Samlet omtales disse initiativene som den sirkulære økonomien. Tenketanken Club of Rome har anslått at det kan skape utslippskutt i størrelsesorden 70 prosent innen 2030. EU kan spare 600 milliarder euro og skape over en halv million arbeidsplasser i samme tidsperiode. Bare i Sverige forventer man at sirkulærøkonomien vil gi en besparelse på ti milliarder svenske kroner årlig, samtidig som 100.000 flere kommer i arbeid.

Krever ekstraordinære tiltak

Det er helt riktig, slik Dagsavisen påpeker, at det trengs sterkere lut enn kun oppfølgingen av Grønn skattekommisjon. Det samme kan sies om et ensidig fokus på klimagassutslipp de neste to årene. Klimautfordringen er ekstraordinær og krever derfor ekstraordinære tiltak.

Norge har en utmerket mulighet til å lede an i utviklingen av bærekraftige innovasjoner innen en sirkulær økonomi. Det krever at norske politikere og miljøorganisasjoner slipper gamle kjepphester og blir med på å skape nye spilleregler slik at Norge kan stå i sentrum – og påvirke – hvordan fremtidens grønne samfunn vil se ut.

Denne kronikken stod på trykk i Dagsavisen 2. februar

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: