Abelia

Innhold

Etterlyser radikalt skifte hos næringsliv og politikere

Nyhet, Bærekraft

Publisert

Idar Kreutzer, leder for regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, mottar Abelias veikart for smart, grønn vekst fra Abelia-sjef Håkon Haugli. De er flankert av Doga-sjef Trude Gomnæs Ugelstad og Halogens Lasse Pedersen.

Norge har unike muligheter til å bli et laboratorium for de nye grønne løsningene. Men det krever at vi snur oss rundt på tre områder, fastslår Abelia-sjef Håkon Haugli.

Miljø- og energinasjonen Norge har ingen av de 200 største grønne, private selskapene i verden.

Abelia roper nå varsku for fraværet av de store, grønne suksesshistorier.

Torsdag overleverte Abelia-sjef Håkon Haugli et nytt veikart for smart omstilling til utvalgsleder Idar Kreutzer i det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget for grønn konkurransekraft. Utvalget vil i løpet av høsten foreslå en overordnet strategi for å fremme grønn konkurransekraft fram mot 2030 og lavutslippssamfunnet i 2050.

Veikartet er utarbeidet i samarbeid med DOGA, Telenor og Halogen - og med innspill fra en rekke av Abelias medlemsbedrifter.

Må utnytte unik kompetanse

 I det nye veikartet viser Abelia frem hvilke grep Norge må ta for å få en ledende posisjon i det grønne skiftet.

- Norge har unike muligheter til å bli et laboratorium for de nye grønne løsningene. Men det krever tøffere grønn satsing fra norske selskaper og en radikal nytenkning i norsk klimapolitikk, sier Håkon Haugli.

Han viser til at Norge i dag er en ledende energi- og maritim nasjon med spisskompetanse fra fornybar energi (vannkraft), oljeservicenæring.

- Norge har i dag unik kompetanse innen hav, energi og tilstøtende teknologier. Hvorvidt vi lykkes med å skape nye bærekraftige løsninger av dette, vil være avgjørende for om vi kommer styrket ut av dagens omstilling, sier Haugli.

Han er overbevist om at det kan skje, dersom regjeringen legger til rette for innovasjon på tvers.

- Utvalget bør gi tydelige signaler om at fremtidens bærekraftsløsninger vil oppstå i krysning mellom dagens etablerte næringer, sier Haugli.

Tre verktøy for ny, grønn vekst

Dersom Norge skal klare omstillingen til en grønn nasjon må Norge:

  • Trenger radikal innovasjon: Norske virksomheter trenger å sette av 10 prosent av sine ressurser til å tenke radikalt nytt. Dette kommer i tillegg til videreutvikling av eksisterende løsninger og vanlig drift.
  • Fremme innovasjon på tvers: Norge trengerstøtteordninger som stimulerer til innovasjon på tvers. På samme måte som Facebook ikke stammet fra mediebransjen og Tesla ikke kommer fra bilbransjen, kommer noen av Norges mest lovende selskaper som shipping-selskapet Xeneta ikke fra maritim sektor, Gelato Group kommer ikke fra trykkeribransjen, No Isolation kommer ikke fra helsevesen.
  • Opprydding i støtteordninger: Bransjerettede støtteordninger gir stort sett mer av det som ikke fungerer. I stedet bør nye støtteordninger stimulere bredt til innovasjon, kompetanseutvikling, digitalisering og bærekraft. I dag bruker Norge store summer på enkeltsektorer med lav verdiskaping (som f.eks nettoønnsordning) og å stimulere fossile næringer med stadig mer usikre fremtidsutsikter.

Les hele Abelias veikart for grønn omstilling her!

Ikke mer penger

Han er tydelig på at Abelia ikke ber om mer penger, kun at eksisterende midler tildeles de beste prosjektene uavhengig av bransjetilhørighet.

- Bransjerettede støtteordninger har utspilt sin rolle. Fremover trenger Norge brede ordninger som sikrer at de beste satsingene vinner frem. Det vil skje dersom myndighetene stimulerer til innovasjon, digitalisering og bærekraft, sier Haugli.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: