Er etisk mote bærekraftig?

Nyhet, Bærekraft

Publisert

– Det ligger store utfordringer og et stort potensiale i bærekraftig mote, sier Gisle Mariani Mardal fra Abelia og Norwegian Fashion Institute.

- Å produsere etisk og bærekraftig mote har blitt en viktig faktor både globalt og her i Norge, sier Mardal i et intervju med A-magasinet.

- Dette er en problemstilling som alle i dag må forholde seg til. Selv om det blir sett på som en nisje i dag, er det en viktig driver for hvordan bransjen utvikles i fremtiden. I Norge samarbeider vi med Virke, Norsk Industri, Klima Direktoratet og Statens institutt for forbruksforskning om et prosjekt som heter Tekstilpanelet hvor sentrale aktører i bransjen møtes for å diskutere utfordringer, omfang og utvikling. Vi samarbeider på Nordisk Nivå med andre bransjeorganisasjoner for mote og tekstil under NICE (Nordic Initiative Clean and Ethical). Dette er et satsingsfelt fordi produksjonssystemene som bransjen baseres på ikke er bærekraftige på sikt. Nye metoder tvinger seg frem, sier Mardal.

- Vi er i gang med et bedriftsnettverk i samarbeid med innovasjon Norge der blant andre Moods of Norway er med. Utgangspunktet for samarbeidet er som følger: "Den fremtidige konsumentforventningen til bedrifter innen mote - og livstil er at produktene skal være produsert på en bærekraftig måte både hva gjelder humane betingelser så vel som miljøhensyn. Ambisjonen for bedriftsnettverket er å gjøre bærekraftig forretningsutvikling til en konkurransefordel globalt ved å samarbeide om å strukturere prosesser hvor bedriftene får tilgang til informasjon, teknologi og nettverk som muliggjør en utvikling bedriftene alene ikke har ressurser til å gjennomføre selv".

- Bærekraftig mote er selvmotsigende da det kommersielle mote-systemet er basert på evig utvikling og tilgang til nye produkter, sier Mardal. Man kjøper ikke et nytt produkt fordi det gamle er slitt ut! Å produsere etisk er en enklere prosess som liten aktør. Det er de stor globale bedriftene som har forretningsmodeller som ikke er i tråd med bærekraftig og etisk tankesett. Det er her den store utfordringen ligger, men også det store potensialet fordi det er de store aktørene som når ut til massemarkedet med priser og kvaliteter som er tilgjengelig for en langt billigere penge enn hva produktene er verdt. Konsumentens forventing til pris er ikke i tråd med en bærekraftig prosess. Her må det en stor justering til for at utvikling kan komme på rett kjøl. Det meste her handler om pris og konsumentholdninger, sier Mardal.

Du kan lese hele saken i A-Magasinet her

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: