Ensomhet bekjempes med teknologidrevet innovasjon

Allerede før koronakrisen var ensomhet et stort helseproblem. Nedstengningen av landet har ført til et taktskifte i den teknologidrevne innovasjonen for å håndtere ensomhet. NoIsolation er blant bedriftene som kan vitne om det.

No Isolation er en norsk start-up som har tatt mål av seg å bekjempe sosial isolasjon og ensomhet gjennom bruk av det de kaller varm teknologi. Sammen med gode partnere i kommune-Norge, men også utenlands, har de økt innsatsen i kampen mot ensomhet under koronakrisen. 

Selskapet er kanskje mest kjent for roboten AV1 som skal være barns øyne og øre i situasjoner der barnet er forhindret fra sosial tilstedeværelse, for eksempel i klasserom i forbindelse med sykdom. Et annet produkt No Isolation har ute på markedet er Komp, en datamaskin med en knapp som er spesialtilpasset slik at eldre kan ha mer og effektiv kommunikasjon med familiemedlemmer og tjenestetilbydere gjennom bruk av digitale verktøy.   

Tiltakene for å begrense smitte av koronaviruset har store sosiale konsekvenser. Eldre oppfordres til å holde seg hjemme, og ikke få besøk. Samtidig som resten av samfunnet finner digitale løsninger på ensomheten og arrangerer sosiale treff over nett, sitter mange enslige eldre, og andre mindre datakyndige, isolert i sine egne hjem eller sykehjem.   

Utenforskap og ensomhet

  • Unge som står utenfor: Norge har 110 000 unge som verken har jobb eller er i utdanning. 60 000 av disse står utenfor alt. Og de er heller ikke registrert hos NAV. Hver ungdom som faller utenfor koster samfunnet 14-16. mill kroner.
  • Mange veier til utenforskap: Omsorgssvikt, rus, fattigdom, psykiske helseplager, manglende integrering, frafall i utdanning, langvarig sykefravær, nedsatt funksjonsevne, mobbing, arbeidsledighet.
  • Frafall i skolen: Hver 3. ungdom fullfører ikke videregående opplæring. Andelen har vært stabil de siste 20 årene.  
  • Vedvarende lavinntekt: Nesten 111 000 barn vokser opp med vedvarende lave husholdningsinntekter
  • Funksjonsnedsettelser: 105 000 personer med ulik grad av funksjonshemming står ufrivillig utenfor arbeidslivet
  • Digitalt klasseskille: Over 800.000 nordmenn har svake IT-ferdigheter. Det digitale klasseskillet gir spesielt stort utslag hos eldre og fattige, samt at nær halvparten av innvandrerne i Norge har svake digitale ferdigheter.
  • Ensomhet: 16 prosent av befolkningen er plaget av ensomhet ifølge SSB. Ensomhet er vanligere blant de som er uføre, arbeidsledige, pensjonister og studenter enn blant dem som er yrkesaktive. Ensomhet er høyest blant de 25 prosent med lavest inntekt og treffer oftere de unge enn dem som er midt i livet.
  • Ensomheten skapt av kononanedstengingen: Hele 4 av 10 nordmenn sier de er ensomme nå under pandemien, og tallene er høyest hos de yngste og de eldste av oss (Opinion, 2021). De eldste har vært dobbelt utsatt under pandemien da de er utsatt for alvorlig sykdomsforløp samtidig som de må være ekstra restriktive sosialt.
Økt kommunal bevissthet 

Under koronakrisen har stadig flere kommuner tatt grep og åpnet opp for felles innsats og nye metoder for å håndtere utfordringene, med teknologi som verktøy.  

Karen Dolva, grunnlegger av NoIsolation, fortalte nylig Shifter om at det virkelig har godt opp for kommunene hvor viktig det er å få eldre på nett.

Det er gode nyheter når det rapporteres om mer og bedre samarbeid mellom bedrifter og offentlige aktører for teknologidrevet innovasjon. Det jobbes iherdig for å få mer av det. Samtidig vet vi at vi har en lang vei å gå for å få til et bedre og mer smidig samarbeid mellom offentlig og privat sektor. Sammenlignet med svenskene har vi i Norge svært dårlig oversikt over anskaffelser gjort av det offentlige. Dette fører til at vi vet mindre av hva som kjøpes, og at vi har vanskelig for å se potensialet for effektivisering og forbedring av innkjøpsprosessene.

Produkter fra No Isolation krever også god tilgang til internett. Nye tall antall kommuner har svært dårlig tilgang på bredbånd. Dette er gjerne også kommuner som har en høyere andel eldre i befolkningen. Abelia har sammen med en rekke andre organisasjoner gått inn for å styrke bredbåndstilgangen i norske kommuner. Det vil gjøre det lettere for flere å ta i bruk produkter fra eksempelvis No Isolation.

#Omsorgsrevolusjonen starter nå. Vil du være med?

I mai gikk kick-off for “Omsorgsrevolusjonen”. Omsorgsrevolusjonen betyr ikke skremmende tall og en helsetjeneste i spagat. Den betyr muligheter og en utforsking av nye måter å gi og få omsorg på. For å lykkes må vi samarbeide, og tenke forbi dagens diskusjon om offentlig og privat.

Les mer og se opptak her

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: