Abelia

Innhold

Årsmøte i NHO Idrett 14.juni

Nyhet, Idrett

Publisert

#205

Årsmøtet i NHO Idrett avholdes digitalt mandag 14. juni kl. 14:00

Agenda:

  1. Godkjenning av fremmøtte representanter og fullmakter
  2. Godkjenning av saksliste
  3. Valg av dirigent og sekretær til å skrive protokollen
  4. Valg av to representanter til å underskrive protokollen
  5. Behandling av styrets årsberetning
  6. Behandling av regnskap for de midler som tilhører NHO Idrett særskilt
  7. Behandle styrets forslag til årsplan
  8. Behandling av innkomne forslag
  9. Valg a) nye styremedlemmer b) valgkomite

Sakspapirer 

 

Kontaktperson for NHO Idrett er Gro Lundberg

Tlf: 95078546 | E-post: gl@abelia.no

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: