Abelia

Innhold

Sertifisering

Publisert

Det stilles i årsmøteperioden fra mai 2016 til mai 2017 ikke krav om sertifisering. Årsmøtet i 2017 vil vurdere kravene på nytt.

Byråer som fortsatt er sertifisert, følger en ordning basert på CMS - The Concultancy Management Standard, som kombinerer krav fra ISO 9001 og den britiske standarden "Investors in People" med spesifikke kriterier for PR-byråer. Standarden ble utviklet av Public Relations Consultants Association i Storbritannia og utgitt i 1997 som industriens første sertifiseringsordning for systemer for kvalitetsstyring rettet spesifikt mot PR-byråer. Sertifiseringsavtalen ble første gang introdusert gjennom Det Norske Veritas (DNV) og NIR i Norge i 2004.

Et overordnet mål for sertifisering er å bidra til økt verdiskapning. De sertifiserte byråene utfordres av DNV til å fokusere på prosessforståelse, risikostyring og kontinuerlig forbedring. I forbindelse med sertifiseringsprosessen gjør DNV en gjennomgang i forhold til:

  • Ledelse og kommunikasjon
  • Forretningsplanlegging
  • Forretningsforbedring
  • Økonomiske systemer
  • Oppdragsledelse
  • Kundetilfredshet
  • Nye forretningsområder
  • Personalledelse

DNV er totalleverandør av sertifiseringstjenester og samarbeider med mange av de største bedriftene i verden. Dette gjør at DNV har god forståelse av forretningsprosessen i de fleste bransjer. DNVs sertifikater har dermed stor tyngde.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: