Abelia

Innhold

Gullkorn 2015 ble en suksess

Nyhet, Kommunikasjon

Publisert

Bilde fra reklamen "Stopp bryllupet"

Med nærmere 250 i salen var det ingenting å si på stemningen da årets Gullkorn-vinnere ble kåret. Den edleste prisen gikk til Plan Norge og Trigger med "Stopp bryllupet".

Studentpris, hederspris og fem kategoripriser ble utdelt før Årets Gullkorn ble utdelt til Plan Norgen og Trigger for den mye omtalte kampanjen mot tvangsekteskap.

Arrangementet startet med en fagdag der 25 bidrag ble presentert av byråene som stod bak og deres kunder. Det er første gangen en slik fagdag gjennomføres. Omtrent 120 deltakere gjør at dette nok kommer til å bli en del av programmet også ved senere Gullkorn-arrangementer.

KOMMs styreleder, Stian Lyberg, åpnet både fagdagen og hovedarrangementet med prisutdelinger. Det arrangemenstsmessige var i år outsourcet til medlemsbyrået Apeland, som gjennomførte med glans.

Her er listen over vinnerne med begrunnelse. For øvrig viser vi til www.gullkornet.no.

VINNERE AV GULLKORN 2015

Gullkorn for Årets virksomhetskommunikasjon

"Det store omdømmehoppet"
Byrå: Geelmuyden Kiese
Kunde: KIWI Norge
Case: "Det store omdømmehoppet"

Juryens begrunnelse

Vinner av Årets virksomhetskommunikasjon skal ha hatt som for formål å bygge omdømme. Juryen vektlegger primært dokumentert effekt, og sekundært innovasjon/originalitet. En kampanje behøver ikke være original for å vinne, men dette vektlegges der flere bidrag har solid effekt. I utvelgelsen av kvalifiserte bidrag vektlegger juryen også en bredde i utvalg, slik at fagets mangfold speiles innenfor kategorien.

Det ble nominert tre kommunikasjonsarbeider i kategori Virksomhetskommunikasjon, som alle kunne vise til solide resultater. Men det kan kun kåres én vinner, som altså ble "Det store omdømmehoppet".

Årets jury har bestått av juryleder Vibeke Hansen (Microsoft Norge), Knut Ekern (Software Innovation), Kjell S. Rakkenes (Nortura), Kristoffer Gregersen (Selvaag Bolig) og Ole Christian Apeland (Apeland).

Om vinneren sier juryen:

Juryen er imponert over klassisk godt håndverk. Det er en tydelig link mellom kundens omdømme og strategien som er gjennomført. Det er gjort klare strategiske valg, som er fulgt opp med en offensiv kommunikasjonsplan som involverer hele organisasjonen. Det er tatt i bruk klassiske virkemidler som å posisjonere seg mot en konkurrent. Kiwi har klart det mange snakker om: Å involvere hele organisasjonen i å ta og skape en synlig posisjon gjennom historiefortelling. Det har blitt gjennomført en kulturendring, og hele organisasjonen er gjort til historiefortellere.

"Det store omdømmehoppet" er den av kandidatene med sterkest dokumentasjon på at arbeidet har hatt direkte betydning for omdømmet. At Kiwi har bygget toppleder, men også fått med hele organisasjonen, er klassisk godt håndverk. Strategien og gjennomføringen har allerede gitt god effekt for omdømme, og vi tror dette er en robust strategi som vil ha langvarig effekt.

Vi berømmer klassisk godt omdømmearbeid som er robust over tid, fremfor sterke kandidater som har gitt wow-effekt med innovative og til og med spektakulære virkemidler.

Gullkorn for Årets markedskommunikasjon, kommersiell

"Airbnb #nightat Holmenkollen"
Byrå: Apeland
Kunde: Airbnb
Case: "Airbnb #nightat Holmenkollen"

Juryens begrunnelse

Vinner av Årets markedskommunikasjon, kommersiell skal ha hatt som for formål å styrke markedsposisjon og/eller selge for bedrift. Juryen vektlegger primært dokumentert effekt, og sekundært innovasjon/originalitet. En kampanje behøver ikke være original for å vinne, men dette vektlegges der flere bidrag har solid effekt. I utvelgelsen av kvalifiserte bidrag vektlegger juryen også en bredde i utvalg, slik at fagets mangfold speiles innenfor kategorien.

Juryen var enstemmig både i valg av nominerte og vinner. Juryen påpeker at alle de nominerte bidragene hadde svært god effekt, og evnet å skape ett stort engasjement i sin målgruppe.

Årets jury har bestått av juryleder Karl Fredrik Lund (TeliaSonera), Øyvind Løland (Nucleus), Ola Gaute Aas Askheim (Opinion), Gry Rohde Nordhus (Siemens Norge), Lars Glans (Media Independent) og Henning Brikt Andersen (Dinamo Reklame).

Om vinneren sier juryen:

Kampanjen har en smart idé, gjennomarbeidet uttak og veldokumentert effekt, og har på en imponerende måte klart å sette forretningsideen i sentrum. Her er det godt innhold til både egne og fortjente kanaler. Juryen mener også at effekten er svært godt dokumentert, i tillegg til at kampanjen har vekket oppsikt langt utover Norges grenser.

Gullkorn for Årets markedskommunikasjon, ikke-kommersiell

"Stopp bryllupet"
Byrå: Trigger
Kunde: Plan Norge
Case: "Stopp bryllupet"

Juryens begrunnelse

Vinner av Årets markedskommunikasjon, ikke-kommersiell skal ha hatt som for formål å styrke markedsposisjon og/eller selge for etat/organisasjon. Juryen vektlegger primært dokumentert effekt, og sekundært innovasjon/originalitet. En kampanje behøver ikke være original for å vinne, men dette vektlegges der flere bidrag har solid effekt. I utvelgelsen av kvalifiserte bidrag vektlegger juryen også en bredde i utvalg, slik at fagets mangfold speiles innenfor kategorien.

Juryen er imponert over mange gode bidrag som har blitt innsendt i denne kategorien. Alle kampanjene har stått overfor utfordringen å skape økt interesse og holdning- eller atferdsendringer knyttet til temaer som av mange oppfattes som både kjedelige, vanskelige og utdebatterte.

Årets jury har bestått av juryleder Bernt Apeland (Unicef), Arild Hermstad (Framtiden i våre hender), Cathrine Pia Lund (Innovasjon Norge), Henrik Juel Teige (JCPR).

Om vinneren sier juryen:

Med kampanjen «Stopp Bryllupet!» har Trigger på en original måte klart å løfte et problem som for de fleste av oss var ganske fjernt, helt hjem til praten rundt middagsbordene, til kantinene på jobben og inn til regjeringskontorene – og fått så godt som alle i Norge til å ta kampanjens problemstilling inn over seg. Gjennom god dramaturgi, effektiv utnyttelse av bloggkanalen og en sterk gjennomføringsevne har kampanjen klart å holde liv i temaet over tid - og oppnådd over en milliard eksponeringer i redaksjonelle og sosiale medier, både nasjonalt og internasjonalt. 82 prosent av det norske folk har fått med seg kampanjen og i tillegg har den gitt flere tusen nye støttespillere til Plan International Norge.

Gullkorn for Årets internkommunikasjon

"Redd Kåre"
Byrå: Itera Norge
Kunde: KLP
Case: "Redd Kåre"

Juryens begrunnelse

Vinner av Årets internkommunikasjon skal ha hatt som for formål å styrke intern kultur. Juryen vektlegger primært dokumentert effekt, og sekundært innovasjon/originalitet. En kampanje behøver ikke være original for å vinne, men dette vektlegges der flere bidrag har solid effekt. I utvelgelsen av kvalifiserte bidrag vektlegger juryen også en bredde i utvalg, slik at fagets mangfold speiles innenfor kategorien.

Det var usedvanlig mange sterke kandidater til prisen for best Internkommunikasjon. Juryen er forent om at de uten bismak kunne gitt prisen til flere av de nominerte, noe som har gjort juryarbeidet til en takknemlig oppgave. På tross av dette var det en klar vinner. Juryens avgjørelse var enstemmig.

Årets jury har bestått av juryleder Bjørn Takle Friis (Coop Norge), Kristian Sarastuen (Burson-Marsteller), Anne Reed-Larsen (Involve!PR), Gudrun Lægreid (IKEA Norge), Pernille Berg (Involve!PR), Sarah Willand (TV2) og Haakon Gellein (EGN Norge).

Om vinneren sier juryen:

Vinneren av årets pris for Internkommunikasjon har vist selvinnsikt og mot, og har lykkes i å skape en tydelig kulturendring innen en bransje hvor man tradisjonelt har vært mer kjent for å gjøre ting riktig enn å gjøre de riktige tingene.

På en smart, enkel og sjarmerende måte har vinneren bedret internkommunikasjon, forenklet interne arbeidsprosesser og skapt fantastiske resultater ut mot kunden. Juryen tror at arbeidet kan gi en umiddelbar omdømmegevinst, fordi kundene ser en stor forbedring fra første nye korrespondanse.

De dokumenterte resultatene er formidable. Vinneren har nærmest eliminert behovet for kundeservice gjennom enklere, bedre og mer kundevennlig informasjon. Mens en fjerdedel av kundene tidligere hadde behov for tilleggsinformasjon, er tallet nå redusert til 0,89 prosent.

Metoden er enkel, tilgjengelig og kan lett tas i bruk av andre. Uten at det krever for store ressurser.

Gullkorn for Årets myndighetskommunikasjon

"Stopp bryllupet"
Byrå: Trigger
Kunde: Plan Norge
Case: "Stopp bryllupet"

Juryens begrunnelse

Vinner av Årets myndighetskommunikasjon skal ha hatt som for formål å påvirke rammebetingelser. Juryen vektlegger primært dokumentert effekt, og sekundært innovasjon/originalitet. En kampanje behøver ikke være original for å vinne, men dette vektlegges der flere bidrag har solid effekt. I utvelgelsen av kvalifiserte bidrag vektlegger juryen også en bredde i utvalg, slik at fagets mangfold speiles innenfor kategorien.

Det ble nominert tre kommunikasjonsarbeider i kategori Myndighetskommunikasjon, alle med gode resultater å vise til.

Årets jury har bestått av juryleder Christine Korme (Abelia), Pål Nilsen (Sarpsborg kommune), Yngve Kveine (Norad) og Jan Ottesen (Gambit H&K).

Om vinneren sier juryen:

Med kampanjen "Stopp bryllupet" har Trigger i imponerende grad lykkes med å få oppmerksomhet langt utover Norges grenser. Juryen mener dette bidraget traff målgruppen, ga politiske ringvirkninger og skaffet oppdragsgiver ønsket effekt. Juryen berømmer det dramaturgisk grepet med å flytte problematikken til norske forhold, og dermed tydeliggjøre handlingens grusomhet.

Årets Gullkorn

"Stopp bryllupet"
Byrå: Trigger
Kunde: Plan Norge
Case: "Stopp bryllupet"

Blant de fem vinnerne av kategoriene Virksomhetskommunikasjon, Markedskommunikasjon, kommersiell, Markedskommunikasjon, ikke-kommersiell, Internkommunikasjon, Myndighetskommunikasjon, velges det ut ett bidrag som kåres til "Årets Gullkorn". Juryen vektlegger primært dokumentert effekt, og sekundært innovasjon/originalitet.

Årets ærespris

Henrich Nissen-Lie

Årets hederspris gis til en person som har gjort en særlig innsats for den norske kommunikasjonsbransjen – på kort eller lang sikt. Det er KOMMs byråer som nominerer personer til denne prisen, og styret i KOMM som velger vinneren. Det var flere nominerte i år, men et enstemmig styre som stilte seg bak vinneren. Årets Hederspris 2015 går til Henrich Nissen-Lie.

Styrets begrunnelse:

Årets hederspris går til en person med en merittliste som er betydelig lenger enn for tidligere prisvinnere, og som har hatt en minst like stor betydning. Vinneren av Årets Hederspris kan tilskrives mye av æren for at kommunikasjonsbransjen er den bransjen den er i dag, og har vært helt sentral i arbeidet med både å etablere og utvikle bransjen.

Årets vinner er på mange måter et levende bevis på at kommunikasjonsbransjen er en moden bransje med en lang og innholdsrik historie. Vinneren har vært en av bransjens mest offensive og suksessrike ledere, og har drevet konsulentvirksomhet med kontorer i Oslo, Stockholm, København, Brussel og New York. Noen av disse virksomhetene lever videre i dag, i nye former. Det er ingen annen her landet som har ledet et byrå så lenge som årets vinner. Da vedkommende avsluttet sitt konsulentvirke i 2001 var det etter 41 år som leder. I tillegg har vedkommende vært både journalist, redaktør og forlegger, og vinner av Fagpresseprisen. Allerede i 1970 var han initiativtaker og leder for kampanjen «Hold Skjærgården Ren».

Det er umulig å nevne alt hva vinneren av Årets Hederspris har oppnådd. Men den kanskje viktigste grunnen til valget av årets vinner er det faktum at ingen trolig har gjort mer for å samle bransjen enn vedkommende. I 1966 var han initiativtaker til Norske Public Relations Konsulenters Gruppe, en organisasjon han også ledet frem til 1970. Han var styreformann i Norske Public Relations Forening frem til 1973 og i 1988 grunnla han Norske Informasjonsrådgivere (NIR), som vi i dag kjenner som KOMM. Vår egen forening. I en artikkel om NIR i Store Norske Leksikon er årets vinner den eneste personen som nevnes ved navn.

Uten årets vinner hadde det altså kanskje ikke vært noe KOMM. Og kommunikasjonsbransjen hadde kanskje sett annerledes ut. Så vi har alle sammen mye å takke ham for. Derfor var det et enstemmig styre som stemte frem Henrich Nissen-Lie som årets vinner.

Beste bachelor-oppgave i PR

'Specsavers - ta vare på synet'
Av Ena Dulas, Siri Tollerød og Siglinde Maria Lunde, Handelshøyskolen BI.

Juryens begrunnelse

Oppgaven er godt skrevet og med tydelig forventningsavklaring på hva som er målene. Oppgaven er svært godt dokumentert, og kampanjen er tydelig på at oppdragsgiver ønsker å oppnå en tydelig posisjon for å øke troverdigheten.

Det er veldig bra at de både gjennomfører en grundig forhåndsanalyse og ikke minst at de legger inn evaluering av kampanjen til slutt. Dette vitner om en god helhetsforståelse av hvordan dette bør fungere for å gi resultater. Samfunnsansvaret gjør oppgaven og budskapene troverdige, spesielt at de har etablert et uavhengig inspektørorgan.

Alt i alt en helhetlig, troverdig og gjennomførbar kampanje. En klar vinner.

Juryen har bestått av:

Juryleder Grete Brekke Klingberg (Fagrådet i Kommunikasjonsforeningen), Sissel Faller (Statens Vegvesen) og Trine Larsen (Hammer og Haneborg).

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: