Statsbudsjettet 2022 - river ned landets innovasjonsstruktur

Nyhet

Publisert

Regjeringens forslag om å dele opp og flytte Sivas virksomhet er ødeleggende for norsk innovasjonskraft og næringsutvikling, mener FIN - Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge.

- Regjeringen fortsetter sin kamp for å dele opp og flytte Sivas virksomhet uten å ha en troverdig plan for hvordan dette skal bidra til å styrke norsk innovasjon og næringsutvikling. Forslaget er dyrt, tidkrevende og feil prioritering, når det vi trenger er en forsterket satsing på utvikling av norsk industri og eksportarbeidsplasser, sier Trine Ellingsen, daglig leder i FIN – Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge, en bransjeforening i Abelia. 

I statsbudsjettet for 2022 foreslår regjeringen:

  • Å overføre Sivas programvirksomhet (inkubasjons- og næringshageprogrammene og Norsk katapult) til Innovasjon Norge med virkning fra andre halvår 2022
  • Avvikle Sivas eierskap i 77 innovasjonsselskaper "for å gi nye muligheter for regional næringsutvikling og gründerskap"
  • Å bevare Siva Eiendom som i dag

Det er kombinasjonen av å forvalte samspillsvirkemidlene effektivt gjennom innovasjonsselskaper og Sivas eierskap i disse selskapene som er nøkkelen til de gode resultatene som skapes for næringslivet. Enten det er etablering av ny virksomhet, omstilling eller skalering av eksisterende.

-Gjennom Sivas eierskap er innovasjonsselskapene bundet sammen i et nasjonalt nettverk. De kan overføre beste praksis på tvers av regionale grenser og samarbeide om utvikling av selskaper. Med regjeringens forslag vil denne nasjonale innovasjonsinfrastrukturen forvitre, og det vil gi et dårlige tilbud til landets bedrifter på den krevende reisen fra gründerbedrift til eksportbedrift, sier Ellingsen.

I tillegg foreslår regjeringen et kraftig kutt i bevilgningen til klyngeprogrammet.

- Kuttet er uforståelig, når vi vet at bedrifter i klynger har høyere verdiskaping og er mer innovative enn bedrifter som ikke er i klynger, sier Ellingsen.  

- I stedet for å dele opp Siva, oppfordrer vi den nye regjeringen til å gi Siva i oppdrag å akselerere grønn vekst for norsk industri og næringsutvikling. Trapp opp satsingen på samspillsvirkemidlene, det er blant annet et stort behov for å styrke norsk testinfrastruktur slik at vi kan gripe muligheten til å utvikle teknologiselskap og industri- og eksportarbeidsplasser innen områder hvor vi er godt posisjonert, avslutter Ellingsen.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: