Håvard Belbo og Lena Nymo Helli er nye styremedlemmer i FIN

Nyhet, Innovasjon

Publisert

Styret i FIN. Øvre rad: Anne Cathrin Østebø (Validé), Frank Larsen (Klosser Innovasjon), Hilde Indresøvde (VIS – Vestlandets Innovasjonsselskap), Nedre rad:Håvard Belbo (T:Lab), Kjell Reidar Mydske (Smart Innovation Norway), Lena Nymo Helli (Norway Health Tech).

På FINs årsmøte 24. juni ble det valgt inn to nye styremedlemmer til FIN – Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge. De nye er Håvard Belbo fra T:Lab og Lena Nymo Helli fra Norway Health Tech.

FIN er en bransjeforening i Abelia. Felles for medlemmene er at de har en viktig rolle i å utvikle og skape vekst i nye og etablerte virksomheter, som har en stor effekt på verdiskaping og nye arbeidsplasser.

Av et styre på seks medlemmer, var det tre som var på valg. Foruten Belbo og Nymo Helli som ble valgt inn i styret, ble Hilde Indresøvde fra VIS – Vestlandets Innovasjonsselskap gjenvalgt som styremedlem. Frank Larsen var ikke på valg, men ble gjenvalgt som nestleder, et verv som gjelder for et år.

Valgkomiteen, som har vært ledet av Trond Slettbakk (leder av KUPA), har i sitt arbeid vært opptatt av å sikre balanse mellom FINs ulike medlemssegmenter, samt av å ivareta kjønnsmessig og geografisk balanse. 

-Det er to spennende medlemmer vi har fått inn i styret, som vil ha mye å bidra med i tiden vi har foran oss. Den nasjonale innovasjonssatsingen må samordnes, slik at vi får et mer bærekraftig og eksportrettet næringsliv, sier Anne Cathrin Østebø, styreleder i FIN.

Belbo leder T:Lab, et av de fremste innovasjonsmiljøene i Trøndelag, og han er også leder for et investeringsselskap med base i regionen. Han har bred ledererfaring fra små og store bedrifter. Belbo har en lang rekke styreverv, og er styreleder for 6AM og Ungt Entreprenørskap Trøndelag. Han er en av initiativtakerne bak AgriTech Nordic, som har som formål å styrke bærekraftig innovasjon innenfor matproduksjonen i Norden. 

Nymo Helli leder Norges største klynge for helseteknologi. Hun har lang erfaring fra nasjonal og internasjonal legemiddelindustri, både fra forskning og utvikling og den kommersielle siden. Tidligere har hun vært Venture Partner i oppkjøpsfondet Hadean Ventures, og hun har jobbet som forretningsutvikler i helseinkubatoren Aleap.

-Jeg vil benytte anledningen til å takke mangeårig styremedlem Per Erik Dalen fra ÅKP og Haakon Skar fra Norway Health Tech som nå går ut av styret, for godt samarbeid og stor innsats. Klynge-Norge ville ikke ha vært det samme uten Dalens verdifulle bidrag gjennom lang tid, sier Østebø.

FINs styre:

  • Anne Cathrin Østbø, Validé (styreleder)
  • Frank Larsen, Klosser Innovasjon (nestleder)
  • Hilde Indresøvde, VIS – Vestlandets Innovasjonsselskap
  • Håvard Belbo, T:Lab
  • Kjell Reidar Mydske, Smart Innovation Norway
  • Lena Nymo Helli, Norway Health Tech.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: