FINs innspill til revidert inkubasjonsprogram 2023-2033

Nyhet, Innovasjon

Publisert

Sivas inkubasjonsprogram har varighet ut 2022 og skal erstattes av et revidert 10-årig program med oppstart 1.1. 2023. Alle de 33 inkubatorene som er del av dagens program, er automatisk ute av programmet 31.12.2022, og alle som ønsker å være en Siva-inkubator må søke om opptak i løpet av året.

Sivas inkubasjonsprogram har varighet ut 2022 og skal erstattes av et revidert 10-årig program med oppstart 1.1. 2023. Alle de 33 inkubatorene som er del av dagens program, er automatisk ute av programmet 31.12.2022, og alle som ønsker å være en Siva-inkubator må søke om opptak i løpet av året.


I dag omfatter programmet 33 inkubatorer lokalisert i alle landets regioner. I perioden 2013-2020 har over 6 000 bedrifter, både oppstart og etablert næringsliv, fått rådgivning innen forretningsutvikling av landets inkubatorer. Disse bedriftene har en akkumulert verdiskaping på over 9 milliarder kroner.

Med bakgrunn i behovet til næringslivet i hele landet, er det behov for å gjøre visse justeringer i det reviderte inkubasjonsprogrammet. I Norge etableres det flere bedrifter enn i våre nordiske naboland, men en for liten andel av de bedriftene lykkes med skalering og vedvarende høy vekst.

- Inkubasjonsprogrammet har hatt en veldig stor betydning for utvikling av bedrifter, verdiskaping og arbeidsplasser i hele landet. Nå er det behov for å trappe opp satsingen på dette effektive virkemiddelet, og samtidig etablere en økt satsing på skalering og eksport, sier Trine Ellingsen, daglig leder i FIN – Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge.

PDF: FINs innspill til revidert inkubasjonsprogram 2023-2033

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: