Medlemmer

FIN er medlemsforeningen for innovasjonsselskaper: TTOer, forsknings- og kunnskapsparker som driver inkubatorer, akseleratorer og klynger i hele Norge.

FINs innovasjonsselskaper utvikler kunnskapsintensive og innovative bedrifter i hele landet og fornyer næringslivet.

  • Technology Transfer Offices (TTO) - kommersialiserer ideer basert på offentlig finansiert forskning i samarbeid med universiteter og høyskoler, helseforetak og forskningsinstiutter
  • Inkubatorer og akseleratorer - forretningsutviklingsstøtte for gründere
  • Operatører for klynge-, innovasjons- og entreprenørskapsprogrammer på oppdrag av fylker, kommuner og nasjonale virkemiddelaktører som Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og SIVA
  • Investeringer gjennom risikokapital i tidlig fase

FINS MEDLEMMER

 

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: