Full fart for norsk forskning i Europa

Nyhet, Forskning

Publisert

Portrettfoto av Lars Holden

Lars Holden, styreleder i FFA og administrerende direktør i Norsk Regnesentral. Foto: Lin Stensrud.

- Det er gledelig og nødvendig at regjeringen nå styrker STIM-EU med 85 millioner.

Det gjør at forskningsinstituttene kan øke samarbeidet med de beste europeiske forskningsmiljøene om å løse de store samfunnsutfordringene innen teknologi, klima, energi, sikkerhet og helse. Det gir også muligheten for norske bedrifter og offentlige virksomheter til å delta i det europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet, sier Lars Holden, styreleder i Forskningsinstituttenes Fellesarena (FFA).

Dette budsjettet er regjeringens anledning til å få på plass avgjørende byggeklosser for fremtidens Norge. Et av de viktigste tiltakene er å sørge for at norske forskningsinstitutter har råd til å delta i EUs Horisont2020, verdens største program for forskning og innovasjon.

- Vi har vært spent på om dagens budsjett vil møte de utfordringene vi står ovenfor. Regjeringen har valgt å satse på norsk forskning gjennom blant annet å øke STIM-EU. Det er Abelia svært glad for, sier Håkon Haugli administrerende direktør i Abelia.

Les også: En halv seier for kunnskaps- og teknologibedriftene

Må være i tet

Det er en sammenheng mellom forskning, innovasjon og økonomisk vekst. Land som fornyer næringslivet gjennom forskning, innovasjon og moderniserer offentlig sektor, klarer seg bedre enn land som holder på tradisjonell næringsstruktur. For Norges fremtidige verdiskaping er det avgjørende at vi ligger i tet innenfor forskning og innovasjon.

- Økningen av STIM-EU på 85 millioner gir våre forskningsinstitutter en reell mulighet til å delta på verdens største forskningsarena. Resultatene av dette vil hentes hjem og stimulere til enda sterkere og mer konkurransedyktige forskningsmiljøer her hjemme, påpeker Haugli.

Norske forskningsinstitutter konkurrerer godt internasjonalt, men har i dag ikke råd til å vinne. Finansieringsordningen i Horisont2020 gir norske institutter inndekning for 60 til 70 % av kostnadene. I motsetning til institutter i andre land eller til norske universiteter og høgskoler, har ikke forskningsinstituttene en basisbevilgning som dekker egenandelen. Derfor er STIM-EU avgjørende for at norske forskningsinstitutter skal ha råd til å vinne fram i konkurransen og delta i det europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet. Flertallet av bedrifter i EUs forsknings- og innovasjonsprogram deltar som partner til et forskningsinstitutt.

Regjeringens ambisjon om å øke returen av den norske kontingenten til EUs forskningsprogram innebærer at den norske deltakelsen må øke med 60%. Det gir behov for en vesentlig opptrapping av STIM-EU de nærmeste årene.

- Veksten i STIM-EU må fortsette. Regjeringen legger opp til en god vekst på 400 mill til stimuleringstiltak for H2020 innen 2018. Da kan vi nå målet om at norske miljøer deltar for fullt i europeisk forskning og Norge får avkastning av den investeringen vi gjør i EU-kontingenten, avslutter Holden.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: