Abelia

Innhold

Offentlige anskaffelser kan stimulere forskning og innovasjon

Offentlige utgifters andel av BNP øker over dobbelt så raskt som FoUs andel av BNP i Norge.

Våre viktigste politiske standpunkt:

  • Ved å stille funksjonskrav (ikke beskrive løsningene) i offentlige anskaffelser, kan staten stimulere forskning og innovasjon i leverandørnæringer og i offentlig sektor. 
  • Hovedgrepet er at man med bakgrunn i vurdering av de store samfunnsutfordringene og overordnede strategiske mål, stiller prestasjonsbaserte funksjonskrav ved offentlige anskaffelser. 
  • Nytt anskaffelsesreglement gir økt mulighet for leverandørdialog og innovasjonspartnerskap som er gode prosedyrer for mer innovative innkjøp. 
  • Ved å benytte forskningsunntaket og FoU-kontrakten forenkles innkjøp av FoU.

Norge har lavere innovasjonstakt enn våre naboland. Og vi utnytter muligheten for å stille krav om FoI i offentlige anskaffelser mindre enn våre naboland. Offentlige virksomheter i Norge gjør innkjøp for ca 430 milliarder kroner hvert år. Gjennom offentlige innkjøp har staten et kraftfullt virkemiddel for produktivitets- og kvalitetsøkning i offentlig sektor, samt for økt forsknings- og innovasjonstakt i næringslivet. Det er en klar sammenheng mellom bedrifters deltakelse i offentlige anskaffelser med innovasjonskrav og bransjens FoU-intensitet. Ved å stille funksjonskrav (ikke beskrive løsningene) i offentlige anskaffelser, kan staten stimulere forskning og innovasjon i leverandørnæringer og i offentlig sektor. Hvis 3% av næringslivets leveranser gjennom offentlige anskaffelser var FoU-leveranser, ville det gi en økning på 13 milliarder eller 60% i næringslivets FoU-aktivitet, med tilsvarende økning i innovasjonstakt.

Ulike modeller for å stimulere mer innovasjon gjennom offentlige anskaffelser er godt etablert i USA, UK og Tyskland . Hovedgrepet er at en med bakgrunn i vurdering av de store samfunnsutfordringene og overordnede strategiske mål, stiller prestasjonsbaserte funksjonskrav ved offentlige anskaffelser. Det bør også etableres en risikoavlastningsordning for offentlige innkjøpere for å redusere finansiell risiko, øke incentiv for å ta funksjonell risiko og spre resultater . Videre bør det utvikles en mal for å beregne gevinsten ved innovative offentlige anskaffelser, slik at innkjøper kan gjøre kvalifiserte vurderinger i for- og etterkant.

Nytt anskaffelsesreglement gir økt mulighet for leverandørdialog og innovasjonspartnerskap som er gode prosedyrer for mer innovative innkjøp. Forskningsunntaket i anskaffelsesregelverket er nesten ikke brukt i Norge, i motsetning til i våre naboland. Ved å benytte forskningsunntaket og FoU-kontrakten forenkles innkjøp av FoU, transaksjonskostnadene reduseres og en får større utbytte av offentlige midler.

Les mer om innovative offentlige anskaffelser

Innspill til partienes programarbeid

Denne saken er en del av FFAs og Abelias innspill til partienes programarbeid for forskning for stortingsperioden 2017 -21.  Innspillet er sendt til Høyre, FrP og Arbeiderpartiet. Innspillet er også presentert for partiene i høringsmøter:

  • Fredag 1. april 2016: Presentert for Arbeiderpartiet
  • Torsdag 10. mars 2016: Presentert for Høyre 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: