Abelia

Innhold

Svak analyse av norsk forskning

Kommentar, Forskning

Publisert

Lars Holden, styreleder i FFA og administrerende direktør i Norsk Regnesentral. Foto: Lin Stensrud

Lars Holden, styreleder i FFA og administrerende direktør i Norsk Regnesentral. Foto: Lin Stensrud

Produktivitetskommisjonen står uten dokumentasjon når den anbefaler å styrke grunnleggende forskning på bekostning av anvendt forskning.

Produktivitetskommisjonen nedsatt av Finansdepartementet har nettopp levert sin andre rapport. Kommisjonen fremhever viktigheten av forskning, men selve analysen av norsk forskning er dessverre svak.

Kommisjonen anbefaler å styrke offentlig finansiert grunnleggende forskning på bekostning av anvendt forskning. Kommisjonen begrunner dette ved å henvise til en OECD-rapport, men denne rapporten omtaler all offentlig finansiert forskning samlet. Kommisjonens anbefaling er dermed uten dokumentasjon.

Jeg er enig med kommisjonen i at det offentlige bare bør finansiere forskning av høy kvalitet. Når målsetningen er å løse store samfunnsutfordringer eller styrke næringslivet, må det imidlertid også legges vekt på relevans. Kommisjonen henviser selv til at de teknisk-industrielle instituttene gir et meget stort bidrag til verdiskapningen i Norge, konkretisert til 1,1 prosent av verdiskapningen innen privat sektor. Innen sektorer der det offentlige har store utgifter, som samferdsel, justis og velferd, bør det også investeres i forskning for å sikre en kunnskapsbasert forvaltning. Jeg støtter imidlertid kommisjonen når den legger vekt på innovative offentlige innkjøp for å styrke forskning og utvikling i norsk næringsliv.

Kommisjonen anbefaler å splitte Forskningsrådet som i dag har ansvaret for hele bredden av den konkurransebaserte offentlige finansierte forskning. Vi trenger at noen analyserer samfunnsutfordringene, har innsikt i forskningen og kan finne egnede virkemidler som vil variere over tid. Derfor bør Forskningsrådet bestå og ha ansvaret for alle deler av forskningen. Forskningsinstituttene ønsker heller at en større andel av midlene fordeles av Forskningsrådet, ikke direkte fra departementet til én sektor eller ett forskningsmiljø uten konkurranse. Departementene har ikke Forskningsrådet faglige innsikt og kan ikke kvalitetssikre bevilgningene.

Kommentaren stod først på trykk i Aftenposten 24. februar.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: