Støre-regjeringen svekker nødvendig forskning for omstilling

Nyhet, Forskning

Publisert

Regjeringen foreslår et kutt i forskningsbevilgningene på 80 millioner kroner, samtidig som resten av verden satser tungt på forskning for å greie grønn omstilling.

I dag la Støre-regjeringen frem sitt tilleggsbudsjett. Her foreslås et kutt i forskningsbevilgningene på 80 millioner kroner fra Solberg-regjeringens budsjettforslag, som allerede var svakt.

- Mens resten av verden satser tungt på forskning for å greie grønn omstilling, kutter A/Sp-regjeringen i forskning for karbonfangst og -lagring, bærekraftig transport og marine arter. Det er uklart om regjeringen har forstått hvilket behov det nå er for å utvikle og skalere løsninger i norsk næringsliv og offentlig sektor som kan gi oss et grønt skifte vi kan leve av, sier Agnes Landstad,  daglig leder FFA - Forskningsinstituttenes fellesarena. 

De neste 10 årene blir avgjørende for hvilket samfunn vi overlater til kommende generasjoner. Skal vi greie å omstille norsk økonomi, skape et bærekraftig velferdssamfunn med mindre ulikhet, oppnå FNs bærekraftmål i 2030 og være klimanøytrale i 2050, kreves en kraftsatsing på forskning og innovasjon uten sidestykke i norsk historie. Og forskningsmidlene må fordeles i åpen konkurranse, slik at de beste miljøene kan konkurrere om å bringe fram de beste løsningene.

Med dette budsjettforslaget blir Norges omstilling enda mer krevende.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: