Økt basisbevilgning til de næringsrettede forskningsinstituttene

Nyhet, Politisk sak, Forskning, Statsbudsjettet

Publisert

#205

Daglig leder FFA - Forskningsinstituttenes fellesarena, Agnes Landstad

Forskningsbudsjettene får realnedgang, men regjeringen prioriterer økt basisbevilgning til de næringsrettede forskningsinstituttene. Det er et viktig signal om at regjeringen følger opp sine ambisjoner om utløse forskningsinstituttenes omstillingspotensiale.

Regjeringens forslag om generell nedgang i samfunnets investering i forskning er likevel bekymringsfullt i den fasen Norge og verden er inne i, hvor vi må omstille samfunnet i en bærekraftig retning, sier daglig leder i Forskningsinstituttenes Fellesarena (FFA) Agnes Landstad.

Budsjettet har en realnedgang i samfunnets investering i forskning fra 1,06% av BNP til 1,03% av BNP, reelt en nedgang på nesten 330 millioner kroner.

- Særlig er det bekymringsfullt at regjeringen foreslår å redusere de sektorovergripende og strategiske forskningssatsningene. Klimaforskning, fornybar energi, næringsretta forskning og fornyelse i offentlig sektor er områder som burde gis vesentlig større tyngde, sier Landstad.

Budsjettet følger prioriteringene i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning med en opptrapping på 585 millioner kroner innenfor Teknologiløft, FoU for næringslivet og Kvalitet i utdanning, men takten reduseres vesentlig fra 2019.

- Det er absolutt lyspunkter å spore i budsjettforslaget. Vi er fornøyd med at regjeringen fortsetter å følge opp Langtidsplanens prioriteringer, selv om opptrappingstakten går vesentlig ned fra 2019, sier Landstad.

Viktige økninger kommer på oppstartbevilgning til Ocean Space Centre i Trondheim og på økt basisbevilgning til de næringsrettede forskningsinstituttene.

- Ikke minst er vi fornøyd med at regjeringen vil øke basisbevilgningen til de tekniske-industrielle instituttene med 20 millioner kroner. Det er viktig for at forskningsinstituttene skal utvikle kunnskap for og med framtidas næringsliv, sier Landstad.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: