Abelia

Innhold

Må trappe opp støtten til forskningsinstituttene

Nyhet, Forskning

Publisert

Forside - Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028.

FFA mener at Langtidsplan for forskning og høyere utdanning har virket. Styreleder Lars Holden påpeker av den reviderte planen for perioden 2019-2028 både har styrker og svakheter.

– De neste fire årene trenger vi en opptrapping av støtten til de teknisk-industrielle instituttene tilsvarende det som er lagt inn i forslag til statsbudsjett for 2019.

Det sier styreleder i Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA), Lars Holden, som også er administrerende direktør ved Norsk Regnesentral.

I sin kommentar til Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, sier han at det er svært bra at den fremhever basisbevilgningen til de teknisk-industrielle instituttene, og at det også er lagt inn i forslag til statsbudsjett for 2019 som ble presentert mandag.

Les også: Regjeringa satsar på teknologi og på kvalitet i høgare utdanning (regjeringen.no)

Halverer avstanden

– En slik satsing har vært vedtatt i en rekke stortingsmeldinger, og er anbefalt av OECD. For troverdigheten til politikken, er det viktig at slike vedtak følges opp. Med en videre opptrapping på samme nivå som det regjeringen har foreslått for 2019, vil vi om fire år halvere avstanden til de andre instituttgruppene i Norge, og dermed vil instituttene oppnå en basisbevilgning som er nesten halvparten av internasjonale konkurrenter. Det er god hjelp, sier Holden.

Mange av de største europeiske forskningsinstituttene har en basisbevilgning på mellom 25 og 50 prosent. Til sammenligning har SINTEF, som er Norges største og Europas fjerde største forskningsinstitutt, en basisbevilgning på bare sju prosent.

Styreleder Lars Holden i Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA).

Styreleder Lars Holden i Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA).

FFA mener også forskningsinstituttene har fått for liten plass i den reviderte langtidsplanen.

– Når man fokuserer på samfunnsutfordringer, er forskningsinstituttene førstelinjen i å se på problemene anvendt og tverrfaglig, mens UH-institusjonene i hovedsak er andrelinjen med den langsiktige disiplinorienterte forskningen og undervisningen. Jeg tar ikke stilling til hva som er viktigst, men man kan ikke overse de som er nærmest utfordringene og brukerne, sier Holden.

Les også: Fornøyde med tiltak, misfornøyde med tempo

Planen har virket

Selv om FFA mener at det er det er klare forbedringsområder, er han ikke tvil om viktigheten av langtidsplanen.

– Det er viktig å understreke at langtidsplanen har virket. Den har vært at viktig instrument for langsiktig prioritering og styring, og regjeringen fulgte opptrappingsplanene i forrige periode på en god måte.

– Den forrige langtidsplanen la vekt på samfunnets behov for økt kunnskap. Det er bare med dette utgangspunktet vi kan forsvare de store bevilgningene som går til forskning. Revideringen følger opp den forrige planen på en god måte. Hovedlinjene ligger fast. Og det er gjort noe nødvendige justeringer av kursen etter fire år, sier Holden.

Han forteller at FFA støtter de tre overordnede målene om konkurransekraft, samfunnsutfordringer og faglig kvalitet. De støtter også å opprettholde prioriteringene: hav, klima og miljø, offentlig sektor og næringsliv.

Flere må forplikte seg

– Opptrappingen med et teknologiløft og fornyelse og omstilling av næringslivet er også helt nødvendige. Digitalisering vil endre næringslivet, endre offentlig sektor og er kritisk for samfunnssikkerheten uavhengig av Norges forskningsbudsjett. Men Norge har muligheten til å ligge foran internasjonalt, ta gode posisjoner for norsk næringsliv, styrke offentlig sektor og trygge sikkerheten. Da må det satses nå og dette er en klar prioritering i langtidsplanen, sier Holden.

Les også: Statsbudsjettet 2019

Han mener det finnes en klar svakhet ved den reviderte planen.

– I forrige periode var de økonomiske forpliktelsene knyttet til Kunnskapsdepartementet, mens Nærings- og fiskeridepartementet har kommet med denne gang. Vi savner imidlertid det forpliktende engasjementet fra de andre departementene. Hvordan skal vi for eksempel håndtere samfunnssikkerhet uten forpliktelser fra justis, samferdsel, klima og miljø og utenriks? Mer forpliktelse fra de andre departementene behøver ikke å kreve mer penger, sier Holden og oppsummerer FFAs inntrykk av den reviderte langtidsplanen:

– Dette er et godt forslag til en revidering av langtidsplanen med mange gode grep. På flere områder kan den imidlertid gjøres tydeligere, bedre og mer forpliktende.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: