Abelia

Innhold

Hvem er forskningens unnasluntrere?

Nyhet, Forskning

Publisert

Bilde av alle paneldeltakerne i forskningsdebatten i Arendal

Fra venstre: Sveinung Skule, NIFU og FFA. Petter Aaslestad, Forskerforbundet. Marianne Aasen (AP), Kristin Vinje (H), Bjørn Taale Sandberg, Telenor og Håkon Haugli, Abelia.

Hvem er forskningens unnasluntrere? Hvorfor bidrar noen departementer så lite til forskning for å løse de store samfunnsutfordringene?

FFA og Forskerforbundets debatt tirsdag 16.august under Arendalsuka skapte debatt om departementenes vilje til å følge opp Langtidsplanens prioriteringer.

Vi må bygge kunnskap på nye områder, men basert på eksisterende forskningsmiljø. Etablering av nye institusjoner vil føre til ytterligere fragmentering i norsk forskning.
Sveinung Skule, NIFU og FFA

Abelia-direktør Håkon Haugli utfordret NIFU-direktør og FFAs nestleder Sveinung Skule, Forskerforbundet leder Petter Aaslestad, Telenors forskningssjef Bjørn Taale Sandberg og forskningspolitikerne Marianne Aasen (Ap) og Kristin Vinje (H) til debatt om det forskes nok i Norge, om vi forsker på de rette tingene, hva vil skal prioritere høyere – og lavere? Debatten om hva som skal til for at vi forsker mer og de store budsjettene i for eksempel Samferdselsdepartementet og Justisdepartementet følges av store forskningsmidler, viste stor grad av enighet om utfordringen. Løsninger som å rekruttere mer forskerkompetanse til departementene og en koordinerende forskningspolitisk strategisk rådgiver til statsministeren eller finansministeren, ble lansert. Også departementenes egne forskningsbehov ble diskutert. Blant annet at offentlige reformer er kunnskapsbasert og følges av solide evalueringer for å sikre treffsikkerhet og effektivitet.

Også ekspertutvalget som skal gjennomgå Forskningsrådets aktivitet, kvalitetsdimensjonen i forskning og Forskningsrådets organisering ble debattert. Det så ut til å være enighet om at forskningskvalitet og relevans er to sider av samme sak og begge deler må være til stede for å møte de store samfunnsutfordringene, at Langtidsplanens tematiske prioriteringer må følges over tid, samt at Forskningsrådet bør holdes samlet og utvikles i sin koordinerende rolle for å sikre konkurranse, kvalitet og relevans i forskning på tvers av sektorene.

Staten må piske bedrifter som forsker lite, ikke bare oppfordre.Bjørn Taale Sanberg, Telenor

Les også egen sak på Forskerforbundets nettsider

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: