Abelia

Innhold

Forskningsinstituttene roser regjeringens Grønne omstillingspakke, som styrker forskningsinstituttenes bidrag til det grønne skiftet

Nyhet, Forskning

Publisert

#205

Daglig leder FFA - Forskningsinstituttenes fellesarena, Agnes Landstad

I Forskningsinstituttenes fellesarena FFA gleder vi oss stort over at regjeringen nå virkelig prioriterer forskning og teknologiutvikling for det grønne skiftet, sier daglig leder Agnes Landstad.

Forskningsinstituttenes 6.500 årsverk er motor for forskning, innovasjon og omstilling i næringsliv og samfunnet ellers. Regjeringen foreslår nå en ekstraordinær økning i grunnfinansiering, som gjør at forskningsinstituttene kan ta et solid løft i forsknings- og omstillingsarbeidet som kreves. Det er avgjørende for norsk omstillingsevne i årene som kommer at forskningsinstituttenes kapasitet ikke nå reduseres, men benyttes for alt den er verd. Da er 260 mill kr til de næringsrettede instituttene et veldig viktig skritt, likeledes 30 mill kr til miljøinstituttene og 15 mill kr til primærnæringsinstitutter.

Regjeringens forslag til en "grønn konkurranseplattform" som gir 1 mrd over 3 år til Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA vil være en boost for næringslivets og forskningsinstituttenes samarbeid for et grønt skifte. Investeringer i forskning på lavutslipp, sirkulærøkonomi, hydrogen, batteriteknologi, grønn skipsfart, vindkraft samt helseinnovasjon er områder det er svært positivt at en vil satse på.

Det grønne skiftet krever at vi arbeider tverrfaglig. En ekstraordinær grunnfinansiering etterlyses til forskningsinstitutter som arbeider med samfunnsvitenskapelig forskning, slik at deres kraft også kan bidra til omstillingen. FFA håper derfor at Stortingets behandling vil gjøre Grønn omstillingspakke enda mer treffsikker.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: