Abelia

Innhold

Forskningsbudsjettet for svakt på de store samfunnsutfordringene

Nyhet, Forskning

Publisert

Portrettfoto av Agnes Landstad

Daglig leder for FFA (Forskningsinstituttenes fellesarena), Agnes Landstad, mener at årets Statsbudsjett er for svakt på forskningsområdene knyttet til de store samfunnsutfordringene. Foto: Heidi Dokter.

- Noen departementer fremstår som forskningens unnasluntrere.

Regjeringens forslag til statsbudsjett 2017 følger opp Langtidsplanen på viktige områder, men noen departementer framstår som forskningens unnasluntrere.

Det er funnet plass for viktig styrking av den næringsrettede forskningen gjennom økning til BIA, og FORNY programmet, et nytt Katapult virkemiddel og økning i SkatteFUNN, mens der er ingen vekst på IKT-forsking, som vil være avgjørende for å lykkes med den omstilling som norsk næringsliv og offentlig sektor står midt oppe i. Det er bekymringsfullt.

Regjeringen leverer på Kunnskapsdepartementets områder:
  • Rekrutteringsstillinger til forskning - 25 nye PhD-stillinger til forskningsinstituttene og 15 til næringslivet er viktig.
  • Økt deltakelse i Horisont 2020 gjennom Stim-EU gjør at forskningsinstituttene kan være mer aktiv i internasjonalt forskningssamarbeid.

De store og etter hvert påtrengende samfunnsutfordringene innen velferd, klima og miljø som Langtidsplanen peker på, har vært lite synlige i forskningsbevilgningene. Noen departementer med store budsjetter innenfor velferdssektorene og samferdselssektoren, har bekymringsfullt lave forskningsbevilgninger. Noen mindre bevilgninger til forskning på lavutslippsamfunnet og til helse- og velferdsforskning er positive tegn, men monner ikke mot de store behovene. Viktige departementer har forskningsstrategier, men de realiseres ikke.

Samferdselsdepartementet planlegger og bygger infrastruktur som skal vare i 20 – 30 – 40 – 50 år. Hvordan kan vi bygge for framtidas transportbehov, framkomstmiddel, energibærere uten forskning?

De globale utviklingsutfordringene er formidable og gir seg blant annet uttrykk i migrasjonsstrømmer. Norge har ambisjoner om fortsatt å være en viktig utenrikspolitisk aktør, men Utenriksdepartementet prioriterer ikke forskningsmidler.

FFA mener forskningsmidlene på de store, kritiske samfunnsutfordringene må øke. Behovet for innovasjon, fornyelse og nye løsninger i næringsliv og offentlig sektor krever ny kunnskap. Det er en forutsetning for å lykkes med de store omstillingene samfunnet vårt står oppe i.
Agnes Landstad, daglig leder FFA - Forskningsinstituttenes fellesarena (en bransjeforening i Abelia)

10. oktober inviterer Abelia til Statsbudsjettfrokost - Hva betyr Statsbudsjettet for kunnskaps- og teknologibedriftene?

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: