Norge har ikke råd til å sette forskning og omstilling på vent

Nyhet, Forskning

Publisert

Forskningsrådet har kommet i en svært krevende økonomisk situasjon. FFA er svært bekymret for konsekvensene av at Regjeringen har bedt Forskningsrådet om å stoppe tildelinger på flere områder.

-Stortinget må sikre at forskningsaktiviteten i samarbeid med bedrifter, offentlige virksomheter og organisasjoner opprettholdes, så dette ikke får alvorlige negative virkninger i lang tid, sier daglig leder i Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) Agnes Landstad.

-De prekære klima-, natur- og energiutfordringene venter ikke. Vi må øke trykket på samarbeid nasjonalt og internasjonalt for å finne nye, kloke løsninger. Og det må skje raskt. Forutsigbar finansiering gjennom Forskningsrådet er avgjørende, sier  Landstad.

-Det vil være svært uheldig om det skapes usikkerhet rundt pågående kontraktarbeid og utlysninger. Vi må ikke risikere å miste de kloke hodene i et "hvileskjær" fra regjeringen. Forskningsinstituttene arbeider full tid på å løse vår tids store utfordringer. Instituttene må gis forutsigbare og gode vilkår for å bidra enda sterkere nasjonalt og internasjonalt, i nært samarbeid med bedrifter og offentlige virksomheter.

FFA mener at:

  • Forskningsrådets arbeid med utlysninger og kontrakter må fortsette uten opphold.
  • Forskningsrådets finansiering for å løse de store samfunnsutfordringene må styrkes, ikke svekkes. Utlysninger og tildelinger til nye prosjekter i Grønn plattform og de tematiske programmene må videreføres som planlagt.
  • Forskningsinstituttene må gis mulighet til å delta i Horisont Europa og hente hjem Norges kontingent, slik en har lykkes stort med hittil. Den resultatbaserte RES-EU/STIM-EU må følge budsjettveksten i Horisont Europa. Det betyr at budsjettet må økes med 200 MNOK i 2022. I motsatt fall, må forskningsinstituttene takke nei til 400 MNOK fra EU til finansiering av forskningssamarbeid i Norge.
  • Ocean Space Centre er avgjørende for Norges satsning på forskning og næringsutvikling på hav, alt fra nye havvind, bærekraftige næringer, transport osv. Dagen etter regjeringens lansering av havvindsatsing, foreslås det å sette Ocean Space Centre på vent og redusere ambisjonene. Det er kritisk for norsk konkurranseevne og bærekraftig utvikling at etableringen av Ocean Space Centre holder framdrift og ikke utsettes.

-EU akselerer innsatsen mot samfunnsutfordringene. Norsk næringsliv og velferdssystem vil svekkes i lang tid hvis vi ikke greier omstillingene. Vi skylder våre etterkommere det, avslutter Landstad.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: