Abelia

Innhold

FFA møtte samferdselsministeren

Nyhet, Forskning

Publisert

#205

De som deltok i møtet, var (fra venstre): Beate Kvamstad-Lervold (SINTEF), Agnes Landstad (FFA), Martin Smestad (IFE), Jon Georg Dale (samferdselsminister), Lars Holden (FFA), Lage Lyche (Møreforskning), Hanne Rønneberg (SINTEF), Camilla Schreiner (Cicero), Berit Laanke (SINTEF), Roar Norvik (SINTEF)

FFA møtte samferdselsminister Jon Georg Dale hos SINTEF 4.februar. Tema for møtet var hvordan instituttene kan bidra til å nå LTPs mål om miljøvennlige og autonome transportløsninger.

Statsråden skisserte i møtet et ønske om å involvere forskningsmiljø tidlig i ide- og planprosessene innenfor samferdselsinvesteringer for å utvikle de gode løsningene på kortere tid. Her meldte FFA at forskningsinstituttene gjerne vil bidra med vår anvendte forskningskompetanse og være aktive medspillere for å få til framtidsrettede, effektive, samfunnsøkonomisk lønnsomme og bærekraftige løsninger. Det fordrer utlysninger hvor våre institutter og andre kan konkurrere om å få delta i dette arbeidet.

Gjennom åpen konkurranse i Forskningsrådet mener vi at de beste og mest relevante forskningsmiljøene blir knyttet til prosjektene. Slik får samfunnet størst avkastning på fellesskapets midler.

Tre eksempler på instituttenes forskning på transport- og samferdsel ble presentert:

  • Nullutslippstransport og digitale løsninger i norsk samferdsel v/Martin Smestad Foss, IFE 
  • Samfunnsøkonomisk analyse av transporttiltak v/Lage Lyche, Møreforskning
  • Nye miljøvennlige og autonome transportløsninger v/Camilla Schreiner, Cicero
  • Kunstig intelligens i transportforskning v/Roar Norvik, SINTEF

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: