Abelia

Innhold

Delta i krafttak for å fornye Norge

Nyhet

Publisert

I denne omgang vil FINN-EU-nettverket dyrke frem prosjekter innen energi, transport og velferdsteknologi.

I denne omgang vil FINN-EU-nettverket dyrke frem prosjekter innen energi, transport og velferdsteknologi.

Unik mulighet til å få fullfinansiert utviklingen av dine nye produkter og tjenester.

Norges 428 kommuner står overfor et krafttak for å ta i bruk nye muligheter og tilpasse seg nye krav, ikke minst i den digitale tidsalderen.

Nå ruller Abelia sammen med kommunenes interesseorganisasjon KS og Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) i gang et eget nettverk, kalt FINN EU, for å fornye offentlig sektor.

- Norsk offentlig sektor har vokst de siste årene. Nå står vi ved et veiskille, der offentlig sektor står overfor store reformer. Abelias medlemsbedrifter står klar til å hjelpe kommunene med denne omstillingen, sier Abelia-sjef Håkon Haugli.

Han oppfordrer norske bedrifter til å delta i dette arbeidet, og er overbevist om at FINN-EU-nettverket kan gi mange av dem en flyvende start.
Tre temaområder

I denne omgang vil FINN-EU-nettverket dyrke frem prosjekter innen energi, transport og velferdsteknologi.

Gulroten er fullfinansiering av bedriftenes deltakelse i prosjektene via EUs gigantiske forskningsprogram Horisont 2020.

- Vi vil inviterer til spissede workshop-er på disse temaene på nyåret. Der vil vi koble interesserte bedrifter med kommuner og deres behov og forskningsinstutter, forteller Agnes Landstad i FFA

En fersk rapport viser at slike samarbeid kan gi stor nytte for bedriftene. Norske bedrifters samarbeid med de norske teknisk-industrielle forskningsinstituttene har økt verdiskapingen med 800 milliarder kroner det siste tiåret. Dette utgjør 1,1 prosent av den samlede verdiskapingen i industrien i perioden. Anslaget er kommet frem ved å sammenligne industribedrifter med og uten forskningssamarbeid med instituttene.

Landstad poengterer at små- og mellomstore bedrifter har veldig gode erfaringer med denne typen samarbeid. I rapporten oppgir 41 prosent av disse at samarbeid med instituttene i offentlige FOU-prosjekter gir økt omsetning.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: