Abelia

Innhold

Høringsinnspill til Strategi for innovasjon i offentlig sektor

Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) mener det er svært positivt at Forskningsrådet utvikler en egen strategi for innovasjon i offentlig sektor. Det mest kraftfulle tiltaket for å øke innovasjonstakten i offentlig sektor, slik vi ser det, vil være at en gitt andel av alle større offentlige utviklings- og byggeprosjekter settes av til forskning og innovasjon. Vi stiller oss bak mange av de vurderinger og refleksjoner som kommer fram i utkast til strategi og kommentere ikke disse ytterligere her. 

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: