Statsbudsjett 2019: Høringsuttalelse til Utdannings- og forskningskomiteen

Dette er FFAs høringsuttalelse til Stortingets utdannings- og forskningskomité i forbindelse med statsbudsjettet for 2019.

FFA er fornøyd med at regjeringen i forslag til Langtidsplan opprettholder målet om at FoU-investeringene skal utgjøre tre prosent av BNP, og at den offentlige innsatsen til FoU i en omstillingsfase vil økes ut over én prosent av BNP. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 følger dessverre ikke opp denne målsetningen.

Med en realøkning på 0,5 milliarder kroner utgjør FoU-investeringen 1,02 prosent av BNP, en svak vekst fra 2018, men svekkelse fra 2017 (1,07 prosent av BNP). For enkelte departementer, som NFD, KMD og JD, foreslås en realnedgang i FoU-bevilgningene. Vi er bekymret over denne utviklingen.

Gitt de store samfunnsutfordringer som er godt beskrevet i den reviderte Langtidsplanen og som gir de fem viktige tematiske prioriteringene, må det gjøres en tyngre prioritering av FoU i bredden av departementer fra statsbudsjettet 2019. Vi vil i det følgende kommentere noen momenter i regjeringens budsjettforslag.

Last ned hele høringsuttalelsen

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: