Statsbudsjett 2019: Høringsuttalelse til Næringskomiteen

Dette er FFAs høringsuttalelse til Stortingets næringskomité i forbindelse med statsbudsjettet for 2019.

FFA er godt fornøyd med at regjeringen foreslår en realvekst i det samlede forskningsbudsjettet for 2019. Ikke minst er det avgjørende at den veksten som startes innenfor næringsrettet forskning i statsbudsjettet for 2019, følges opp i strategiske og forpliktende opptrappingsplaner i Langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

Vi er likevel bekymret for utviklingen på noen områder, og da særlig for forslag om å redusere basisbevilgningen til primærnæringsinstituttene og for instituttenes manglende mulighet til å øke deltagelsen i det internasjonale forskningssamarbeidet i EU.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: