Norges innspill til Horisont Europa - FFAs posisjon

Dette er brev fra FFA til Kunnskapsdepartementet om Norges innspill til forskningsprogrammet Horisont Europa.

Norsk deltagelse i HEU har en høy inngangsbillett i form av statlig bevilgning (deltagerkontingent HEU) som må kunne forsvares ved å regne hjem kostnaden i et langsiktig perspektiv. Betingelsene for bedrifter og forskningsmiljø må være tilfredsstillende (full kostnadsdekning, tilsvarende som i Forskningsrådsprosjekter) for å oppnå god deltagelse og dermed forsvare inngangsbilletten i form av økt internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid som gir økt relevans, kvalitet og samfunnseffekt og i form av retur av forskningsmidler.

Norge må derfor gjerne sette et ambisiøst mål for retur. Et spørsmål blir; hvordan måle retur? I tillegg til å måle direkte midler til norske miljøer i prosjekter som finansieres, bør også omkringliggende verdier inngå i vurderingen av kost/nytte. Det kan være spin-offs, teknologispredning, kompetansebygging etc. På felt med kompetanseknapphet, som tematikk innen digitalisering (jfr også Digital Europe Programme), vil dette være svært relevant. Enhver form for kompetansebygging på områdene vil kunne skape store ringvirkninger i samfunnet, også økonomiske, langt ut over den direkte returen.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: