Innspill til strategi for e-forskningsinfrastruktur

FIN har levert innspill til "Behov og finansieringsstrategi for nasjonal e-infrastruktur for forsking for perioden 2020-2030". FFA mener at rapporten tar for seg sentrale problemstillinger.

Behovet for økt og mer forutsigbar finansiering av e-infrastruktur er stort. Vi er i store trekk enig i arbeidsgruppens anbefalinger, med noen presiiseringer og forbehold om finansiering. Last ned innspillet og les mer om dem der.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: